Willak har flyttat in i ny fabrik och ökar därmed produktionskapaciteten

Per den 29 december 2016 har WilLak AB ("WilLak" eller "Bolaget") genomfört inflyttning in i bolagets nybyggda fabrik på Torvinge Industriområde i Linköping. Från och med början av januari 2017 förväntas produktionskapaciteten överstiga 30 väggar om dagen.

Vid inflytt den 29 december 2016 är den nya fabriken enbart delvis färdigställd. När hela fabriken är färdigbyggd efter sommaren 2017 så förväntas kapaciteten överstiga 100 väggar om dagen. En vägg motsvarar cirka 6 000 kronor i fakturering.

I och med inflyttningen i den nya fabriken tas även en ny stansmaskin i drift vilken förväntas vara i produktion från vecka 2, 2017. Denna maskin innebär en tredubbling av kapaciteten att tillverka egna profiler än tidigare samt att personalresursen som krävs för att köra maskinen halveras. Även på mjukvarusidan är skillnaden stor och maskinen kan bättre integreras med CAD-programmen WilLak använder för att skapa underlag för produktionen.

Kommentar från Martin Axelsson, VD för WilLak:

- Efter en spännande tid sista halvåret 2016 kan vi glädjas åt att första delen av fabriken är färdigställd. Detta betyder mycket för WilLak och vi kan nu fokusera på att sälja till större projekt. Vi kommer också skapa förutsättningar för att öka kvalité, leveranssäkerhet samt kundnöjdhet genom att tillverkningsmetoderna blir mer optimerade för produktion.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: [email protected]

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 december 2016 kl. 12:00.

Kort om Willak
Willak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. Willaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. Willak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential. Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, agerar Mentor och likviditetsgarant för Willaks aktier på NGM Nordic MTF.


Om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus.

Webbplats
www.willak.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från WilLak via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn WIL ISIN-kod SE0008964266

IR-Kontakt

Jan Axelsson Styrelseordförande [email protected] 070-9521280