Willak förbättrar rörelseresultat - tidigarelägger publicering av H1-rapport 2017

Willak AB (publ) ("Willak" eller "Bolaget") tidigarelägger publiceringen av rapporten för första halvåret 2017 till fredag 21 juli 2017, istället för tidigare planerade fredag 25 augusti 2017.
VD och styrelsen finner det väsentligt att meddela marknaden den betydande resultatförstärkning som uppnåtts sedan förgående rapport. 

JANUARI-JUNI 2017 (preliminärt)

  • Intäkterna uppgick till 14 MSEK (12,6)
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,0 MSEK (-1,1)

Ovanstående siffror är preliminära och en fullständig halvårsrapport släpps den 21 juli 2017 såsom meddelats ovan.

JULI-DECEMBER 2016

  • Intäkterna uppgick till 19,1 MSEK
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -5,1 MSEK

JANUARI-DECEMBER 2016

  • Intäkterna uppgick till 31,7 MSEK
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -6,2 MSEK

Genom pressmeddelanden har förmedlats att reduceringar gjorts i personalkostnader samtidigt som produktiviteten ökat. Utvecklingen av Bolagets tillverkningsmetoder och produkter har bidragit till en ökad kvalitet och leveranssäkerhet. Ny fabrik med en ny stansmaskin har aktiverats under halvåret och bidragit starkt till den finansiella utvecklingen.

- Det är med tillfredsställelse vi kan konstatera att hårt arbete börjar resultera. På senare tid har vi erhållit positiv feedback från kunder för kvalité och leveranssäkerhet. Normalt är andra halvåret starkare än första halvåret så vi förväntar oss ett bra år efter förra årets höga kostnader, kommenterar Willak's VD Martin Axelsson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: [email protected]

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected]

Information

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 juli 2017 kl. 11:30.

Kort om Willak

Willak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. Willaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. Willak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential. Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, agerar Mentor och likviditetsgarant för Willaks aktier på NGM Nordic MTF.


Om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus.

Webbplats
www.willak.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från WilLak via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat Kortnamn WIL ISIN-kod SE0008964266

IR-Kontakt

Jan Axelsson Styrelseordförande [email protected] 070-9521280