Willak breddar produktutbud och lanserar en serie standardprodukter

Willak AB (publ) ("Willak" eller "Bolaget") har hitintills levererat och fokuserat produktutbudet på kundspecifika projektlösningar för byggsystem, främst utfackningsväggar. Från marknaden efterfrågas även komponenter som är delar i byggsystem och kan levereras från Willak efter kundens önskemål. Det avser viss mån av kundspecifikation och tillverkas och levereras mot kundorders.

Produkter som erbjudandet gäller;

  • Valvskena, komponent som bildar form vid valvgjutning
  • Syll, bottenskena mot betong
  • Stålreglar, stomme till vägg
  • Förstärkningsreglar, reglar för fönstermontage
  • Boxade reglar, förstärkta reglar vid tunga fönstermontage

Utöver de befintliga produkterna brandisolering och stålpelare beräknas de tillkomna produkterna bidra med en merförsäljning överstigande 3 MSEK.

VD Martin Axelsson, "Vi har ett konstant intresse av komponenter till platsbyggda lösningar och det ger en uppskattad merförsäljning som vi inte kunnat erbjuda tidigare av kapacitetsskäl. I den nya stansmaskinen har vi kapacitet tillräcklig för båda ökad väggproduktion och komponenttillverkning".

Linköping, 4 augusti 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: [email protected]

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected]

Information

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 augusti 2017 kl. 09:30.

Kort om Willak AB

Willak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. Willaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. Willak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential. Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, agerar Mentor och likviditetsgarant för WilLaks aktier på NGM Nordic MTF.


Om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus.

Webbplats
www.willak.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från WilLak via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn WIL ISIN-kod SE0008964266

IR-Kontakt

Jan Axelsson Styrelseordförande [email protected] 070-9521280