Willak AB (publ) levererar orders till ett värde om 3,7 MSEK till tre kunder

Willak AB (publ) har erhållit ytterligare orders, ordervärdet är 3,7 MSEK - ordrarna bekräftar återigen bolagets unika process och teknologi. 

Det finns ett fortsatt stort intresse för bolagets unika produkter. Med nya orders och en större omsättning kommer bolaget att kunna befinna sig på en säker grund.

- Kommentar från Martin Axelsson, VD;" Vartefter vi nu tar den nya produktionslinan i drift ökar vår möjlighet att öka produktionstakten. Fram till nu har stor del av vår kraft ägnats åt att få linan användbar i alla dess delar. Senaste delen som färdigställs nu är att få tillverkade väggar på pall och inpackade. Vi kommer nu ha möjligheten att öka produktionstakten rejält och ser fram emot kommande period".

Linköping den 6 september 2022

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: [email protected] 

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 september 2022 kl. 12:00.

Kort om Willak

Willak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger fler­bostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som till­sammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. Willaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. Willak har själva utvecklat sina till­verknings­metoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential.

Bolagets aktier är upptagna till handel på Nordic SME.


Om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus.

Webbplats
www.willak.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från WilLak via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn WIL ISIN-kod SE0008964266

IR-Kontakt

Jan Axelsson Styrelseordförande [email protected] 070-9521280