REG

Willak AB offentliggör utfall av företrädesemissionen

Teckningsperioden för WilLak AB:s ("WilLak" eller "Bolaget") företrädesemission löpte ut den 25 november 2019. Utfallet av företrädesemissionen visar att 2 431 764 aktier, motsvarande cirka 10 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar avseende 22 665 375 aktier, motsvarande cirka 90 procent av de erbjudna aktierna, mottagits för teckning utan företrädesrätt. Emissionen är därmed fulltecknad.

Av aktierna som tecknades utan företrädesrätt tilldelades garanten 9 028 090 aktier, motsvarande 36 procent av de erbjudna aktierna. Totalt i emissionen har 13 062 500 aktier, motsvarande cirka 52 procent av de erbjudna aktierna, tecknats och betalats genom kvittning av fordran.

Emissionen uppgick till högst ca 10,0 MSEK före avdrag för emissionsrelaterade kostnader. Emissionsutfallet innebär att Bolaget tillförs likvida medel om ca 4,8 MSEK samt kvittar skulder om ca 5,2 MSEK. De som har tecknat aktier utan företrädesrätt kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som angavs i det memorandum som offentliggjordes den 8 november 2019. Genom företrädesemissionen ökar WilLaks aktiekapital med 5 019 427,80 SEK till 6 692 570,40 SEK. Antalet aktier ökar med 25 097 139 stycken till 33 462 852 stycken aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: [email protected]

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected]

Information

Denna information publicerades den 3 december 2019 kl. 11:00.

Kort om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. WilLaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. WilLak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential.

Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, är Mentor för bolaget.


Om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus.

Webbplats
www.willak.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från WilLak via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat Kortnamn WIL ISIN-kod SE0008964266

IR-Kontakt

Jan Axelsson Styrelseordförande [email protected] 070-9521280