REGMAR

Willak AB är försatt i konkurs vid Linköpings Tingsrätt

Linköpings Tingsrätt har idag beslutat om Willak AB konkurs.

Jan Axelsson, styrelsens ordförande; " Willak har på många sätt försökt finna en lösning på fortsatt drift av bolaget. Det har gällt det omvända förvärvet vi jobbat med samt flera lösningar för en fortsatt drift. Samtidigt har hela byggbranschen gått ner och vi har i dag en fortsatt intressent på kundsidan. De uppdrag och leveranser som är riktade mot Swemet AB är inte tillräckliga för att driva bolaget vidare från styrelsens perspektiv."

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: [email protected] 

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected] 

Denna information är sådan information som Willak är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s mark­nads­miss­bruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 mars 2024 kl. 13:45 CET.

Kort om Willak

Willak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. Willaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. Willak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential.

Bolagets aktier är upptagna till handel på Nordic SME.


Om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus.

Webbplats
www.willak.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från WilLak via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat Kortnamn WIL ISIN-kod SE0008964266

IR-Kontakt

Jan Axelsson Styrelseordförande [email protected] 070-9521280