Uppdatering gällande avsiktsförklaring

Willak är inne i en process där Bolaget ingått en avsiktsförklaring avseende ett förvärv om 100 procent av ett svenskt bolag med verksamhet i USA inom Igaming. Verksamheten är huvudsakligen baserad i USA med intäkter från omkring 12 000 kunder. Köpeskillingen i enlighet med avsiktsförklaringen är 240 miljoner kronor. 120 miljoner ska betalas med nyemitterade aktier i Willak till en teckningskurs på 35 öre per aktie, 40 miljoner kontant vid eventuellt tillträde och ytterligare 30 miljoner sex månader efter tillträde.

Nästa steg i processen har varit att genomföra en Due Dilligence av det tilltänkta köpobjektet & efter att ha genomfört en sådan så har inget annat framkommit än att det kan tillstyrkas att styrelsen i Willak kan gå vidare med att slutföra förvärvet enligt vår avsiktsförklaring.
Willak och säljaren kommer nu att inleda slutliga förhandlingar som avser leda till ett förvärvsavtal, där Willak övertar 100% av ägandet i Igaming bolaget.

Willaks nuvarande verksamhet kommer att överlåtits till det kommande dotterbolaget Utfack AB Inom rimlig tid kommer Willak kalla till en extra bolagsstämma för att godkänna förvärvet av Igaming bolaget samt utdelning av samtliga aktier i dotterbolaget Utfack Sverige AB.

"-Jag är exalterad över framtidsutsikterna i WilLak, då vi arbetat för alla aktieägares bästa, är jag stolt över att vi tar över ett kassaflödespositivt & vinstdrivande bolag. Detta tror jag är nyckeln till att WilLak på sikt kommer vara en lönsam investering för våra aktieägares bästa. Att vi samtidigt delar ut det befintliga WilLak till aktieägarna, innebär då att man dels behåller sin aktie i "det nya WilLak", & även en aktie i det kommande noterade WilLak. Avslutningsvis vill jag tacka alla våra engagerade och tålmodiga aktieägare, ibland tar det lite längre tid är förutspått, men vi tror att det är väl värt väntan", Martin Axelsson VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: [email protected] 

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juli 2022 kl. 09:00.

Kort om Willak

Willak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger fler­bostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som till­sammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. Willaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. Willak har själva utvecklat sina till­verknings­metoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential.

Bolagets aktier är upptagna till handel på Nordic SME.


Om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus.

Webbplats
www.willak.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från WilLak via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn WIL ISIN-kod SE0008964266

IR-Kontakt

Jan Axelsson Styrelseordförande [email protected] 070-9521280