REG

Uppdatering av orderläge i Willak AB

Offerter

Willak har ett stort antal offerter ute som vi sällan refererar till. Offerter skickas till potentiella kunder som i sin tur kanske enbart svarat på en förfrågan avseende ett nytt byggprojekt. Offertförfrågningar är osäker information som trots stor omfattning i projektsummor inte blir relevant information.

Order på gång

När Bolaget refererar till order på gång så har ett noggrant offertarbete inletts som med största sannolikhet resulterar i order. Denna fas av orderarbetet kan bli utsträckt till att omfatta någon månad eftersom det kan påverka och förändra utförandet på utfackningsväggarna. Det kan även omfatta konstruktionsförändringar som påverkar hela bygget.

Order

En order är en upprättad handling godkänd av båda parter som reglerar affärsuppgörelsen. Handlingen är skrivet köpavtal avseende utfackningsväggar och eventuellt ingående pelare i projektet. Även i detta läge kan ordersumman komma att justeras beroende på slutliga mängder men prisnivåer på ingående detaljer är fastställda.

Aktuellt orderläge i Willak idag

Idag har Willak bekräftade order på 8-10MSEK till två kunder.

Willak har ca 10MSEK i order på gång till ett byggprojekt är stort med Willaks mått mätt.

De ordrar som Bolaget fått eller är ordrar på gång är från tidigare kunder som har referens i sina egna tidigare genomförda projekt med Willak. Det är även nya kunder med projektledare med erfarenhet av Willak som leverantör.

Linköping den 20 april 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: [email protected]

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected]

Kort om Willak

Willak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. Willaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. Willak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential.

Bolagets B-aktier är upptagna till handel på Nordic SME.


Om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus.

Webbplats
www.willak.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från WilLak via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat Kortnamn WIL ISIN-kod SE0008964266

IR-Kontakt

Jan Axelsson Styrelseordförande [email protected] 070-9521280