Nytt leveranskontrakt signerat med BAB Bygg på 1,3MSEK

Willak AB erhåller ny order till projekt Kv Spaljén i Trelleborg. Projektet avser väggelement & stålpelare med en ordersumma på 1,3MSEK

Martin Axelsson, VD i Willak, " Samarbetet mellan Willak och BAB fortsätter, vi vidareutvecklar gemensamt system för förbättrad täthet av fasaden under stomresning. De tekniska lösningar som tagits fram resulterar i att våra kunder kan påbörja arbeten invändigt av husen i ett tidigare skede. Det finns stor potential att spara pengar i byggskedet för kunden då byggtiden för hela projektet påverkas gynnsamt. Täthetsproblematik under stomresningen är ett branschproblem som påverkar byggtider i nästan alla projekt. Vår lösning passar därav huvuddelen av alla kommande projekt.

Stora resurser har fortsatt lagts på automatisering av produktion och hanteringen av produktionsunderlagen. Snart har WilLak möjligheten att övergå till ett mer långsiktig marknads- och försäljningsarbete med mål om att bygga upp en väsentlig orderstock."

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: [email protected]

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected]

Kort om Willak

Willak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. Willaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. Willak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential.

Bolagets B-aktier är upptagna till handel på Nordic SME.


Om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus.

Webbplats
www.willak.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från WilLak via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn WIL ISIN-kod SE0008964266

IR-Kontakt

Jan Axelsson Styrelseordförande [email protected] 070-9521280