REGMAR

Nya order till WilLak AB (publ) på 8,0 MSEK avseende tre projekt

WilLak AB (publ) har erhållit nya order från två tidigare kunder i södra Sverige. BAB Byggtjänst AB i Malmö med två projekt och SEFAB i Norrköping avseende ett mindre projekt.

Leveranser börjar i Q2 2020.

Produktionen av ordrarna startar ca en månad innan leveranser mot överenskomna buffertlager för att säkerställa leveransplaner.

WilLaks marknadsarbete fortsätter med nya strategier för att kunna generera mer intresse för byggsystemet. WilLak har utvecklat tekniska lösningar som löser olika problem för kunder. Vi ser möjligheter med att utveckla detta tillsammans med kunder för att öka nyttan med WilLaks produkter i kundernas projekt. Det huvudsakliga problemet med byggproduktionen är att minimera problem med fukt i byggskedet. Om dessa problem kan lösas innebär detta att betydande tidsbesparingar kan göras och flera arbetsmoment kan påbörjas tidigare än normalt. Detta är mycket gynnsamt ur ekonomiskt perspektiv i varje projekt.

Bolaget förhandlar om ytterligare ordrar motsvarande SEK10M som förväntas resultera inom kort. Med en orderstock överstigande SEK20M säkerställs ett kontinuerligt flöde i fabriken.

Martin Axelsson, VD, "Vi välkomnar de nya ordrarna från våra tidigare kunder. Vi har ett förtroende från dessa kunder som kommer att leda till återkommande ordrar."

31 mars 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: [email protected]

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected]

Information

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2021 kl. 14:00.

Kort om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. WilLaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. WilLak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential.

Bolagets aktier är upptagna till handel på Nordic SME.


Om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus.

Webbplats
www.willak.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från WilLak via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn WIL ISIN-kod SE0008964266

IR-Kontakt

Jan Axelsson Styrelseordförande [email protected] 070-9521280