Nya linan driftsatt

Första delen av två är driftsatt till sin helhet. Den senaste delen avser packning av väggar på pall.

De första leveranserna har nu tillverkats med den nya produktionslinan. Nuvarande kapacitet motsvarar en omsättning årligen på ca 13 MSEK per lina. Optimering av flöden i linan sker löpande och detta kommer ge en viss ökning av kapaciteten på kort sikt. Även en effekt av inkörning har observerats och även detta resulterar i en ökning av kapaciteten.

Nya funktioner kommer implementeras innan årsskiftet för att förbättra organiseringen av materialflöden i produktionslinan. Med noggrann planering kommer ytterligare tid kunna sparas i alla arbetsmoment. Detta påverkar mest fönstermonteringen där fönster kommer stå i montageordningen i ett magasin för att underlätta hanteringen av fönster innan montaget sker.

Produktionslinan har anpassats för att möjliggöra enmansjobb på samtliga arbetsstationer vilket underlättar organiseringen i linan betydligt. Det är enkelt för arbetsledaren att fördela om arbetare så fort flaskhalsar uppstår.

Mycket av planeringen i produktionen kommer beräknas genom ritningarna till produktionen. Alla sekvenser i montaget kan beräknas i god tid innan monteringen startar. Varje arbetsstation har tillgång till information som är relevant för arbetet på stationen och detaljerad information kan läsas för varje moment i montaget.

Säkerhetsgraden i produktionen

Kombinationen med att väggelementen monteras ståendes vertikala från början till slut och att alla stationer längs linan hänger samman i en enda kedja gör att säkerheten i linan har förbättrats. Kranar används för tunga lyft där det krävs och därmed förbättras även ergonomin i arbetet.

En stor skillnad från tidigare är att även väggelementen lyfts till pallen den ska packas på direkt i linan. För detta moment krävs normalt mellanlagring men detta har nu eliminerats.

Användning av truck har begränsats till lastning av inkommande och avgående gods. Truckar används inte i produktionslinjen längre vilket förbättrar säkerheten och gör produktionen mer rationell.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: [email protected] 

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected] 

Informationen publicerad måndag den 21 augusti 2023  kl. 11:00.

Kort om Willak

Willak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. Willaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. Willak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential.

Bolagets B-aktier är upptagna till handel på Nordic SME.


Om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus.

Webbplats
www.willak.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från WilLak via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn WIL ISIN-kod SE0008964266

IR-Kontakt

Jan Axelsson Styrelseordförande [email protected] 070-9521280