Kostnadsanpassningar för att uppnå lönsamhet

Nya produktionslinan kommer bidra till ökad automatisering, vilket  leder till kostnadsneddragningar och ökad lönsamhet för företag. Genom den ökade automatiseringen med flera arbetsstationer kan företaget minska sitt behov av manuell arbetskraft och samtidigt öka produktiviteten.

Den nya implementering har inneburit en hög investeringskostnad för färdigställande av den nya linan. På längre sikt innebär automatiseringen minskade personalkostnader och effektivare resursanvändning. Av den anledningen har Willak anpassat personalstyrkan till aktuellt behov under hösten med beaktande av förväntat orderläge. Befintlig bemanning har möjliggjort färdigställande av produktionslinan för driftsättning av halva kapaciteten.

Linan och produktutvecklingen har lett till att bolaget nu har ett system för hög kvalitet och precisionen i varje delmoment av tillverkningen. Det gäller såväl kopplingen mellan ritningar och stansmaskin och individuell märkning av varje detalj i slutprodukten. Manuella fel och variationer minimeras när uppgifter har överförs till automatiserade system, vilket leder till en ökning av effektiviteten och minskade kostnader för felaktig arbete eller kvalitetsbrister.

Genom investeringen kan Willak producera mer på kortare tid och möta efterfrågan mer snabbt och exakt. Detta ger företaget en konkurrensfördel på marknaden och kommer bidra till lönsamhet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: [email protected] 

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected] 

Informationen publicerad den 13 juli 2023  kl. 14:30.

Kort om Willak

Willak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. Willaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. Willak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential.

Bolagets B-aktier är upptagna till handel på Nordic SME.


Om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus.

Webbplats
www.willak.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från WilLak via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn WIL ISIN-kod SE0008964266

IR-Kontakt

Jan Axelsson Styrelseordförande [email protected] 070-9521280