Kommentar till WilLak nyckeltalsutveckling under hösten 2017

Kommentar till WilLak nyckeltalsutveckling under hösten 2017 Willak AB (publ) ("Willak" eller "Bolaget") har lagt stora resurser på att färdigställa produktionslinan inklusive produktionsvagnar och andra produktionshjälpmedel för logistiken i fabriken. Den förbättrade produktionslinan möjliggör utökad produktionskapacitet. I dagsläget har Bolaget order för att leverera 600 väggar fördelat på tre kunder från och med nästa vecka och under resten av året.

Denna satsning är strategiskt viktig för Bolagets framtid och kommer skapa stora möjligheter när det gäller kvalité och produktionsvolym. Produktionslinan är i nuläget en välutvecklad teknisk lösning som åstadkommer en så rationell produktion och produkt som möjligt. Finjusteringar av produktionen kommer göras löpande även under närmaste framtiden.

Fördelen med att utveckla systemet helt "in house" är att en kunskapsåterföring ständigt finns och att denna kan utnyttjas fullt utför att införa förändringar löpande.

Martin Axelsson, VD, "Under Q3 har stora personella resurser lagts på utvecklingen. Det har inneburit ett lägre produktionsutfall vilket har varit direkt nödvändigt för att säkerställa kvaliteten och leveranssäkerhet. Vi har en märkbar förbättring i produktionen de senaste månaderna och vi har en positiv respons från flertalet kunder. Både nya och gamla kunder följer med intresse hur våra produkter successivt utvecklas "

Linköping, 20 oktober 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: [email protected]

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected]

Information

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2017 kl. 12:00.

Kort om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. WilLaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. WilLak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential. Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, agerar Mentor och likviditetsgarant för WilLaks aktier på NGM Nordic MTF.


Om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus.

Webbplats
www.willak.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från WilLak via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat Kortnamn WIL ISIN-kod SE0008964266

IR-Kontakt

Jan Axelsson Styrelseordförande [email protected] 070-9521280