Fullt utnyttjande av teckningsoptioner av ordförande Jan Axelsson kan innebära budplikt

Willak AB meddelade idag utfall av utnyttjandet av teckningsoptioner (TO 1). Den 11 mars 2022 avslutades lösenperioden för teckningsoptionerna. Totalt nyttjades 28 899 265 optioner, vilket motsvarar cirka 40,6 % av det totala antalet optioner, vilket tillför bolaget cirka 7,2 MSEK.

Willaks ordförande Jan Axelsson har för egen räkning tecknat 23 449 563 aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner. Det innebär att Jan Axelssons innehav efter aktietilldelning är 39 899 126 aktier motsvarande en andel om 39,8%. Nytt totalt antal aktier i bolaget efter utnyttjande av teckningsoptionerna är 100 084 340 aktier.

Mot bakgrund av ovan föreligger två alternativ för att undvika budplikt. Första alternativet är att avyttra cirka 10 miljoner aktier inom fyra veckor och andra alternativet är att ansöka om dispens från budplikt hos Aktiemarknadsnämnden. Båda alternativen kommer att övervägas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: [email protected]

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 mars 2022 kl. 14:20

Kort om Willak

Willak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. Willaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. Willak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential.

Bolagets aktier är upptagna till handel på Nordic SME.


Om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus.

Webbplats
www.willak.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från WilLak via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat Kortnamn WIL ISIN-kod SE0008964266

IR-Kontakt

Jan Axelsson Styrelseordförande [email protected] 070-9521280