Fortsatt god orderingång för Willak

Willak AB (publ) ("Willak" eller "Bolaget") och dess ledning bedömer att bolaget har fortsatt full beläggning från och med september månad. Viss nedgång under semesterperioden är att vänta. Under semestern kommer en planerad optimering av produktionen genomföras. Det ger tillfälle för Willak att genomföra produktions förbättringar vilka är svåra att genomföra parallellt med den normala produktionen. Efter dessa åtgärder beräknas kapaciteten i anläggningen bli ytterligare högre än tidigare.

Willak kommunicerar enbart undertecknade order. Order till Willak bearbetas, många gånger, väldigt sent inpå produktionsstart. För närvarande utarbetas ett antal order tillsammans med kunder och processen är långt gången. Full beläggning i fabriken från och med september månad innebär med andra ord ytterligare ett produktionslyft, räknat i antal väggar.

Av sagda anledning tillförde Willak prospektvolymen i SEK i månadsstatistiken från och med maj och kommer att fortsätta med det. Det är ytterligare en parameter för att låta marknaden förstå bolagets utveckling. Willak räknar med att de aviserade prospekten om 16MSEK leder till order i samma storleksordning.

Willak's VD Martin Axelsson; "Vi ser en fortsatt stark marknad som efterfrågar WilLak's produkter. Utveckling av både produkter och tillverkningsmetoder har resulterat i en starkt förbättrad kvalité och ökad leveranssäkerhet under våren."

Linköping, 15 juni 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: [email protected]

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected]

Information

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juni 2017 kl. 08:45.

Kort om Willak AB

Willak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. Willaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. Willak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential. Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, agerar Mentor och likviditetsgarant för WilLaks aktier på NGM Nordic MTF.


Om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus.

Webbplats
www.willak.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från WilLak via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn WIL ISIN-kod SE0008964266

IR-Kontakt

Jan Axelsson Styrelseordförande [email protected] 070-9521280