BAB Bygg AB ser en stor potential i Willaks produkter och metoder

WilLak ser en ljus framtid framför sig. Orderboken börjar växa och produkterna och metoderna anses av kunderna vara av nytänkande och av hög kvalité.

Jan Stefors platschef, på BAB Bygg AB i Malmö intygar:
"Vi ser stor nytta av att använda oss av WilLak's produkter eftersom vi kan bygga husen på ett mer effektivt sätt. Här ligger ett mervärde för oss som kund och vi kan spara pengar på att använda oss av dessa rationella metoder i byggskedet. Detta är särskilt viktigt nu efter-som bostadsmarknaden kommer att rikta in sig på billigare bostäder och alla byggare måste anpassa sig successivt"

Bostadsproduktionen i Sverige antas bli god i närtid:
Utdrag från SVT text 2018-06-20, s117:
"67 000 nya bostäder behövs årligen i snitt behövs 67 000 nya bostäder varje år fram till 2025. Den prognosen gör Boverket i sin nya rapport.
-Vi behöver bygga motsvarande ett drygt Linköping eller ett knappt Uppsala på kort sikt. Konsekvensen blir annars att vi får dras med underskott en lång tid, säger Bengt J Eriksson, bostadsmarknadsanalytiker. Boverket uppger att byggtakten behöver vara högre de närmaste åren än vad som tidigare beräknats. Anledningen är att befolkningsökningen sker snabbare än väntat. 90.000 bostäder kan behöva byggas varje år fram till 2020."

VD Martin Axelsson:s kommentar: "Vi har hela tiden hävdat att vi kan uppnå en hög nivå för produkterna, nu har vi detta bekräftat av våra kunder vilket enbart kan tolkas mycket positivt. Detta är resultatet av ett systematiskt arbete under lång tid. Byggmarknaden kommer också vara positiv under kommande år vilket gör att vi kan expandera enligt tidigare planer."

25 juni 2018

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: [email protected]

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected] 

Information
Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 juni 2018 kl. 15:00.

Kort om WilLak
WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. WilLaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. WilLak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential. Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, agerar Mentor och likviditetsgarant för WilLaks aktier på NGM Nordic MTF.


Om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus.

Webbplats
www.willak.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från WilLak via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn WIL ISIN-kod SE0008964266

IR-Kontakt

Jan Axelsson Styrelseordförande [email protected] 070-9521280