Kommuniké från extra bolagsstämma G3A_Kommunike_fran_extra_bolagsstamma.pdf: https://cdn.bequoted.com/media/1/10d403c2-436d-453b-9681-5dacd87dee6c/G3A_Kommunike_fran_extra_bolagsstamma.pdf
Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser Revisorns-yttrande-over_styrelsens-redogorelse-for-vasentlig.pdf: https://cdn.bequoted.com/media/1/0ca7a06f-05b1-4d74-8206-9da91f0a89e7/Revisorns-yttrande-over_styrelsens-redo...
Styrelsens förslag till beslut om frivillig likvidation Styrelsens-forslag-till-beslut-om-frivillig-likvidation-utka.pdf: https://cdn.bequoted.com/media/1/dcdea051-2b10-4ed1-9e30-ffe6c881aafc/Styrelsens-forslag-till-beslut-om-frivi...
Styrelsens redogörelse enligt 25 kap. 4 § ABL G3A.pdf: https://cdn.bequoted.com/media/1/192ab4f4-a7ae-4157-b868-9a535b647fbf/G3A.pdf
Styrelsens redogörelse enligt 25 kap. 4 § ABL G3A.pdf: https://cdn.bequoted.com/media/1/5171f213-d9b2-42a5-8824-d02df68e8861/G3A.pdf
Fullmaktsformulär G3A-AB-fullmaktsformular.pdf: https://cdn.bequoted.com/media/1/ac7c528d-87ed-4f4b-a198-189fe38e6c01/G3A-AB-fullmaktsformular.pdf
Kallelse till extra bolagsstämma Kallelse-till-extrastamma-i-G3A-AB-Glimstedt-2020-09-14.pdf: https://cdn.bequoted.com/media/1/27f6aec9-01f6-445f-ab37-880d64f00e16/Kallelse-till-extrastamma-i-G3A-AB-Glimstedt...
Vertical Ventures No1 AB kallar till årsstämma Vertical_Ventures_No1_Kallelse_till_arsstamma.pdf: https://cdn.bequoted.com/media/1/b8d58f0a-892d-497e-bda1-39aad1df0b81/Vertical_Ventures_No1_Kallelse_till_arsstamma.pdf
Beslutsunderlag Redogorelse-extra-bolagsstamma-21-och-29-november.pdf: https://cdn.bequoted.com/media/1/c7b4366c-c463-4531-90ae-17bb06e179fe/Redogorelse-extra-bolagsstamma-21-och-29-november....
Kallelse till extra bolagsstämma Kallelse-till-extrastamma-i-Wifog-AB.pdf: https://cdn.bequoted.com/media/1/f0b2ab4a-9517-4e1f-b590-f8d7e58fe40d/Kallelse-till-extrastamma-i-Wifog-AB.pdf
Wifog AB Fullmaktsformulär Fullmaktsformular-Wifog-AB.pdf: https://cdn.bequoted.com/media/1/882dfba1-35dc-4b48-ac7a-3ee5db33d681/Fullmaktsformular-Wifog-AB.pdf
Kallelse till extra bolagsstämma Wifog_AB_Kallelse_till_extra_bolagsstamma.pdf: https://cdn.bequoted.com/media/1/29e50e88-68df-4e8d-893c-d92f2cbff9ac/Wifog_AB_Kallelse_till_extra_bolagsstamma.pdf
Kallelse till årsstämma i Wifog AB (publ) Aktieägarna i Wifog AB (publ), org. nr 556572-4621, kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 juni 2019 kl. 11.15 på No 18 Centraplan 15 i Stockholm.
Wifog AB Fullmaktsformulär Wifog_AB_Fullmaktsformular.pdf: https://cdn.bequoted.com/media/1/a0eda0b2-30c5-4b36-ae72-7007371d4c8e/Wifog_AB_Fullmaktsformular.pdf
Wifog AB Fullmaktsformulär Wifog_AB_Fullmaktsformular.pdf: https://cdn.bequoted.com/media/1/6d0c8c43-0422-46bb-a5f6-b9f36e377306/Wifog_AB_Fullmaktsformular.pdf
Wifog Holdings dotterbolag Wifog AB kallar till årsstämma Aktieägarna i Wifog AB, org. nr 556572-4621, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 23 maj 2017 kl. 14.00 i Bolagets lokaler på Eriksbergsgatan 8 A i Stockholm.

Om G3A

Prenumerera

Få löpande information från G3A via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0006543732