REG

Vimab Group får större order för underhåll - Får order på ca 16 MSEK från internationell koncern

Nasdaq First North-listade teknik- och cleantech-koncernen Vimab Group har fått en större order från en internationell koncern, som önskar vara anonym. Orderns värde uppgår till motsvarande cirka 16 MSEK (1 356 000 euro) och gäller underhåll av säkerhetsventiler. Affären intäktsförs under andra kvartalet 2024 då arbetet utförs.

Ordern har tecknats av dotterbolaget Vimab AB, som är ledande i Sverige på underhåll av ventiler för exempelvis kärnkraftverk, värmekraftverk, och raffinaderier.  

"Det är en återkommande kund, vilket visar på vår kompetens och det höga förtroende vi har hos våra kunder", säger Markus Anglered, VD för dotterbolaget Vimab, och fortsätter:

"Vi har under 30 år byggt upp goda kundrelationer, vilket skapar återkommande intäkter."

Vimabs verksamhet bedrivs på fem ställen i Sverige. Huvudkontoret är beläget i Motala och filialer finns i Perstorp, Söderhamn, Stenungsund och Stockholm samt ett dotterbolag i Norge. Den huvudsakliga verksamheten består av att reparera och underhålla ventiler ute hos kunderna och i egna lokaler.

"Vimab är i stort sett ensamma om att erbjuda den här typen av lösningar, vilket skapar stabila och i många fall återkommande intäkter med god lönsamhet", säger Peter Fredell, VD för Vimab Group, och fortsätter:

"Vi har en landsomfattande serviceorganisation, som vi nu också kan sysselsätta med andra lösningar. Ett exempel på det är våra storskaliga batterilösningar som skyddar mot driftavbrott."

Vimab Groups omsättning ökade med 28 procent under årets första sex månader jämfört med samma period i fjol och uppgick till 129 miljoner kronor.

För ytterligare information kontakta:

Peter Fredell, CEO

[email protected]

+46 705 77 25 95

Anna Bonde, CFO

[email protected]

+46 733 54 71 34

Mangold Fondkommission AB är VIMAB Groups Certified Adviser.

Om Vimab Group AB (publ)

Vimab Group AB (publ) är en industrikoncern bestående av elva bolag verksamma inom energiservice-, industri- och miljöteknik. Företagets affärsidé är att leverera produkter och tjänster som tillför värde till våra kunder genom ökad säkerhet, förbättring av våra kunders arbetsmiljö samt underlättande av omställning till mer miljö- och energieffektiva verksamheter. Koncernen omsätter ca 230 MSEK och är noterade på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet VIMAB. Vimab Group AB är verksamt både i Sverige och internationellt med siktet inställt på stark tillväxt, vilken skall nås genom såväl organisk tillväxt som genom bolagsförvärv.


Om VIMAB GROUP

Webbplats
www.vimabgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från VIMAB GROUP via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn VIMAB ISIN-kod SE0007439633 Certified Adviser Mangold Fondkommission

IR-Kontakt

Anna Bonde IR-kontakt [email protected] 073-354 71 34