REG

Vimab Group AB (publ) ingår aktieöverlåtelseavtal avseende förvärvet av B Göransson Produktion AB

Vimab Group AB (publ) ("Vimab Group" eller "Bolaget") har ingått ett aktieöverlåtelseavtal med ägaren av B Göransson Produktion AB ("B Göransson") avseende förvärvet av samtliga aktier i B Göransson i enlighet med den avsiktsförklaring som kommunicerades genom pressmeddelande den 17 april 2023. Tillträde till aktierna i B Göransson beräknas ske under vecka 27 2023.

Vimab Groups VD, Peter Fredell, kommenterar förvärvet:

"Vi är mycket glada att B Göransson Produktion AB nu är en del av Vimab Group. B Göransson passar oss utmärkt ur ett industriellt perspektiv, och förvärvet är väl i linje med vår strategi att köpa framgångsrika och välskötta bolag".

B Göransson är en mekanisk verkstad och legotillverkare med lång erfarenhet inom kapning, kantpressning, svetsning och metallbearbetning. Bolaget är baserat i Staffanstorp, har idag tio anställda och erbjuder sina kunder allt från enstyckstillverkning och prototypframtagning till serietillverkning.

Rörelseintäkterna för verksamhetsåret 2022 uppgick till cirka 24,2 MSEK med en justerad EBIT om cirka 3,4 MSEK, vilket motsvarar en justerad EBIT-marginal om cirka 14,0 procent.

Transaktionen sker till en total köpeskilling om 22,34 MSEK. Den initiala köpeskillingen uppgår till 15,70 MSEK, fördelat på en kontant betalning om 5,20 MSEK och aktier i Vimab Group till ett värde av 10,50 MSEK. Teckningskursen för vederlagsaktierna uppgår till 8,39 kronor per aktie, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under tio handelsdagar närmast före ingåendet av aktieöverlåtelseavtalet. Genom förvärvet av B Göransson ökar antalet aktier i Bolaget med 1 251 490 från 20 329 937 till 21 581 427, och aktiekapitalet ökar med 250 298 SEK, från 4 065 987,40 SEK till 4 316 285,40 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 5,8 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget. Vidare kan en tilläggsköpeskilling betalas ut, förutsatt att säljaren uppnår i förväg fastställda mål. Tilläggsköpeskillingen uppgår till maximalt 6,64 MSEK, fördelat på en kontant betalning om 3,84 MSEK och aktier i Vimab Group till ett värde av 2,80 MSEK, för de kommande tolv månaderna efter tillträdet. Teckningskursen för vederlagsaktierna i tilläggsköpeskillingen motsvarar den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under tio handelsdagar närmast före den sista dagen under den period om tolv månader som följer efter tillträdet.

Förvärvet finansieras med egna medel och banklån. Vimab Group bedömer att förvärvet kommer att ha en positiv effekt på Vimab Groups resultat under verksamhetsåret 2023.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare och Wigge & Partners Advokat KB agerar juridisk rådgivare till Vimab Group i samband med förvärvet.

För ytterligare information kontakta:

Peter Fredell, CEO

[email protected]

+46 705 77 25 95

Anna Bonde, CFO

[email protected]

+46 733 54 71 34

Mangold Fondkommission AB är VIMAB Groups Certified Adviser.

Vimab Group AB (publ) är en industrikoncern bestående av tio bolag verksamma inom energiservice-, industri- och miljöteknik. Företagets affärsidé är att leverera produkter och tjänster som tillför värde till våra kunder genom ökad säkerhet, förbättring av våra kunders arbetsmiljö samt underlättande av omställning till mer miljö- och energieffektiva verksamheter. Koncernen omsätter ca 230 MSEK och är noterade på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet VIMAB. Vimab Group AB är verksamt både i Sverige och internationellt med siktet inställt på stark tillväxt, vilken skall nås genom såväl organisk tillväxt som genom bolagsförvärv.


Om VIMAB GROUP

Webbplats
www.vimabgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från VIMAB GROUP via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn VIMAB ISIN-kod SE0007439633 Certified Adviser Mangold Fondkommission

IR-Kontakt

Anna Bonde IR-kontakt [email protected] 073-354 71 34