REGMAR

Vimab Group AB (publ) offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden april - juni 2023

April-juni 2023
- Nettoomsättningen för perioden uppgick till 89,2 MSEK (70,7), en ökning med 26,1 % jämfört med samma period föregående år.
- Resultat före avskrivningar för perioden uppgick till 12,1 MSEK (11,7).
- Rörelseresultat för perioden uppgick till 6,1 MSEK (6,4).
- Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,3 SEK (0,3).
- Kassaflödet för den löpande verksamheten för perioden uppgick till -14,2 MSEK (-9,6).

Januari-juni 2023
- Nettoomsättningen för perioden uppgick till 128,7 MSEK (100,5), en ökning med 28 % jämfört med samma period föregående år.
- Resultat före avskrivningar för perioden uppgick till 4,1 MSEK (0,0).
- Rörelseresultat för perioden uppgick till -4,0 MSEK (-10,8).
- Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,2 SEK (-0,6).
- Kassaflödet för den löpande verksamheten för perioden uppgick till -10,4 MSEK (-19,8).

Kommentar från VD:

Vimab Groups andra kvartal har varit tillfredsställande med en mycket stark försäljning på 89,2 MSEK, en ökning med 26,1 procent jämfört med samma kvartal 2022. Vinsten före avskrivningar var också vår bästa någonsin på 12,1 jämfört med 11,7 MSEK 2022. Vi ligger nu på ett positivt rörelseresultat före avskrivningar för hela året där vi har hämtat in den förlust som gjordes i vårt traditionellt svaga resultat i Q1. Vimab Group har en viss säsongsvariation där vintern normalt är svagare.

Rörelsemarginalerna i Vimab AB och Steambox AB var mycket bra under perioden med 19,7% och 31,3%. Vimab Group har under året som gått erfarit en stark organisk tillväxt och med tanke på befintlig orderstock är detta en utveckling som ser ut att fortsätta.

Efter kvartalets slut gjordes även en större affär i Vimab BESS AB där batterier såldes för 34 MSEK. Vimab BESS har nu sålt batterier för 40 MSEK i år och vi räknar med en fortsatt kraftig ökning av försäljning i detta bolag. Det som gör Vimab-koncernen unik på marknaden för dessa stora infrastrukturbatterier är att vi har en av Sveriges mest professionella, och största, serviceorganisationer. Detta gör att vi kan garantera driften och säkerheten runt dessa batteriparker.

Vi fortsätter att se ljust på framtiden där vi befinner oss väl positionerade inom megatrenderna miljö-, och industriservice samt energiinfrastruktur.

Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på: investor.vimabgroup.com/finansiella-rapporter

Peter Fredell, CEO
[email protected] 
+46 705 77 25 95

Anna Bonde, CFO
[email protected] 
+46 733 54 71 34

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.

Viktig information

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 augusti 2023 kl. 08.50 CEST.

VIMAB GROUP AB (publ) är en industrikoncern bestående av elva bolag verksamma inom energiservice-, industri- och miljöteknik. Företagets affärsidé är att leverera produkter och tjänster som tillför värde till våra kunder genom ökad säkerhet, förbättring av våra kunders arbetsmiljö samt underlättande av omställning till mer miljö- och energieffektiva verksamheter. Koncernen omsätter ca 230 MSEK och är noterade på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet VIMAB. VIMAB GROUP AB är verksamt både i Sverige och internationellt med siktet inställt på stark tillväxt, vilken skall nås genom såväl organisk tillväxt som genom bolagsförvärv.


Om VIMAB GROUP

Webbplats
www.vimabgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från VIMAB GROUP via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn VIMAB ISIN-kod SE0007439633 Certified Adviser Mangold Fondkommission

IR-Kontakt

Anna Bonde IR-kontakt [email protected] 073-354 71 34