REGMAR

Vimab Group AB (publ) beslutar att inte fullfölja förvärvet av Solomon Oy

Vimab Group AB (publ) ("Vimab Group") ingick den 20 juni 2023 en avsiktsförklaring med aktieägaren i Solomon Oy ("Solomon" eller "Bolaget") avseende förvärv av 100 procent av aktierna i Solomon. Under påföljande due diligence har säljaren inte kunnat påvisa den lönsamhet som förespeglats. Vimab Group har därför beslutat att inte fullfölja förvärvet.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare till Vimab Group i samband med förvärv.

För ytterligare information kontakta:

Peter Fredell, CEO

[email protected]

+46 705 77 25 95

Anna Bonde, CFO

[email protected]

+46 733 54 71 34

Mangold Fondkommission AB är Vimab Groups Certified Adviser.

Viktig information

Denna information är sådan information som Vimab Group är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktperson den 6 november 2023 kl. 17.20 CET.

Vimab Group AB (publ) är en industrikoncern bestående av tolv bolag verksamma inom energiservice-, industri- och miljöteknik. Företagets affärsidé är att leverera produkter och tjänster som tillför värde till våra kunder genom ökad säkerhet, förbättring av våra kunders arbetsmiljö samt underlättande av omställning till mer miljö- och energieffektiva verksamheter. Koncernen omsätter ca 230 MSEK och är noterade på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet VIMAB. Vimab Group AB är verksamt både i Sverige och internationellt med siktet inställt på stark tillväxt, vilken skall nås genom såväl organisk tillväxt som genom bolagsförvärv.


Om VIMAB GROUP

Webbplats
www.vimabgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från VIMAB GROUP via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn VIMAB ISIN-kod SE0007439633 Certified Adviser Mangold Fondkommission

IR-Kontakt

Anna Bonde IR-kontakt [email protected] 073-354 71 34