Kommuniké från extra bolagsstämma i Capacent den 29 september 2017

Den extra bolagsstämman beslutade att införa Incitamentsprogram 2017/2019 genom

a) emission av högst 271 560 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Capacent AB, och

b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner i Capacent Holding AB (publ) eller dess dotterbolag.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget och kan utnyttjas från och med den 15 november 2019 till och med den 29 november 2019. Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption uppgår till 40,76 kronor, vilket motsvarar 120 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North under perioden från och med den 22 september 2017 till och med den 28 september 2017. Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 54 312 kronor. Den maximala utspädningseffekten av Incitamentsprogram 2017/2019 uppgår till tio procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:
Edvard Björkenheim, CEO
[email protected]
Telefon: +46 76 001 58 01

Robin Paulsson, CFO
[email protected]
Telefon: +46 70 750 08 63

Kort om bolaget:
Capacent är ett nordiskt managementkonsultbolag, som driver förändring i syfte att förbättra företags lönsamhet och kassaflöde. Med ett brett tjänsteerbjudande och cirka 150 anställda på fem kontor i Sverige, Finland och Island har Capacent en stark position på den nordiska marknaden. Kännetecknande för Capacents verksamhet är starkt fokus på verkställande och resultat.

Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 (0)8 5030 1550 E-post: [email protected]


Om VIMAB GROUP

Webbplats
www.vimabgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från VIMAB GROUP via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn VIMAB ISIN-kod SE0007439633 Certified Adviser Mangold Fondkommission

IR-Kontakt

Anna Bonde IR-kontakt [email protected] 073-354 71 34