REGMAR

Headsent AB (publ) - ingen tilläggsköpeskilling kommer erhållas kopplat till avyttringen av Management Consulting verksamheten

I enlighet med vad som tidigare kommunicerats fanns det en möjlighet att erhålla en tilläggsköpeskilling kopplat till avyttringen av Management Consulting verksamheterna som skedde den 1 oktober 2021. Headsent kan idag konstatera ett ingen tilläggsköpeskilling kommer att utgå då målnivåerna för den eventuella tilläggsköpeskillingen inte uppnåtts.

Denna information är sådan information som Headsent är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 januari 2021 kl. 12 00 CET.

För ytterligare information kontakta:

Joakim Hörwing, CEO
[email protected]
+46 70 558 5376

Mattias Ek, COO/CFO
[email protected]
+46 73 533 00 13

Certified Adviser:

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser
[email protected]
+46 8 5030 1550


Om VIMAB GROUP

Webbplats
www.vimabgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från VIMAB GROUP via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn VIMAB ISIN-kod SE0007439633 Certified Adviser Mangold Fondkommission

IR-Kontakt

Anna Bonde IR-kontakt [email protected] 073-354 71 34