REGMAR

Genombrottsorder för VIMAB Group AB:s (publ) storskaliga batterilösning - Får order på 34 MSEK från Glase Energy

Nasdaq First North-listade VIMAB Groups dotterbolag Vimab BESS har tagit en genombrottsorder för sin storskaliga batterilösning, som säkerställer en stabil elförsörjning. Vimab BESS har tecknat avtal om att leverera en batterilösning till Glase Energy. Ordervärdet är 34 MSEK, vilket är Vimab BESS andra order på kort tid.

En storskalig batterilösning garanterar att kunden kan köpa in energi under rätt tidpunkt på dygnet, kapa effekttoppar, skapa en stabil energitillförsel samt en garant mot strömavbrott och därmed driftstopp i kundens egen produktion.

"Detta är en viktig genombrottsorder för vår nya satsning att sälja storskaliga batterilösningar, något vi på kort tid upplever att det finns ett mycket stort intresse för. Inte minst då omställning mot förnybar energi nu verkligen tagit fart och därmed ökar kraven på kraftfull, stabil och säker energilagring", säger Peter Fredell, koncernchef för Vimab Group, och fortsätter:

"Genom att Vimab Group har en landsomfattande organisation för service kommer vi att kunna säkerställa en tillfredställande service i hela Sverige, något som är avgörande för en driftsäker miljö för storskalig energilagring via batterier."

Lite förenklat så placeras de storskaliga litiumjon-batterierna i en container, som även innehåller bland annat klimatstyrning, isolering och släcksystem.

"För oss på Glase Energy är det avgörande att vi inte bara får en batterilösning med stor kapacitet, utan även en väletablerad serviceorganisation", säger Staffan Torstensson på Glase Energy.

Systemet som Glase Energy beställt består av tio stycken nyckelfärdiga containrar med stor lagringskapacitet.

Nyligen tecknade även Vimab Bess en order värd 6 MSEK för en batterilösning. Därmed har bolaget under de senaste månaderna fått beställningar för batterilagring till ett värde av 40 MSEK.

Peter Fredell, CEO

[email protected]

+46 705 77 25 95

Anna Bonde, CFO

[email protected]

+46 733 54 71 34

Mangold Fondkommission AB är VIMAB Groups Certified Adviser.

Viktig information

Denna information är sådan information som VIMAB Group är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktperson den 13 juli 2023 kl. 08.50 CEST.

VIMAB GROUP AB (publ) är en industrikoncern bestående av tio bolag verksamma inom energiservice-, industri- och miljöteknik. Företagets affärsidé är att leverera produkter och tjänster som tillför värde till våra kunder genom ökad säkerhet, förbättring av våra kunders arbetsmiljö samt underlättande av omställning till mer miljö- och energieffektiva verksamheter. Koncernen omsätter ca 230 MSEK och är noterade på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet VIMAB. VIMAB GROUP AB är verksamt både i Sverige och internationellt med siktet inställt på stark tillväxt, vilken skall nås genom såväl organisk tillväxt som genom bolagsförvärv.


Om VIMAB GROUP

Webbplats
www.vimabgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från VIMAB GROUP via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn VIMAB ISIN-kod SE0007439633 Certified Adviser Mangold Fondkommission

IR-Kontakt

Anna Bonde IR-kontakt [email protected] 073-354 71 34