Finska skattemyndigheten meddelar beslut om tillkommande skatt

Den finska skattemyndigheten har i ett beslut meddelat att det avser att höja Capacents skattepliktiga resultat i Finland med sammanlagt 11,3 MSEK avseende åren 2012-2015. Beslutet innebär ett tillkommande skattekrav om totalt 2,9 MSEK.

Grunden för den finska skattemyndighetens beslut är att den till skillnad från Capacent anser att bolagets interna räntekostnader på lån från Sverige till Finland inte är avdragsgilla. Skattemyndigheten har tidigare granskat och godkänt avdragsrätten för räntorna, men har med anledning av ny praxis gjort en ny granskning och en annan bedömning. Det aktuella skuldförhållandet är avvecklat.

Capacent analyserar för närvarande beslutet i detalj med hjälp av externa rådgivare, varefter ett beslut kommer att tas gällande ett överklagande. Bolaget kommer därför inte att reservera för beloppet i bolagets räkenskaper, utan betraktar det tillsvidare som en eventualförpliktelse som kommer att redovisas i bolagets årsredovisning för 2017.

2018-03-22

Edvard Björkenheim
Koncernchef och Vd

För ytterligare information kontakta:
Edvard Björkenheim, Koncernchef och Vd
[email protected]
+46 76 001 58 01

Robin Paulsson, CFO
[email protected]
+46 70 750 08 63

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser
[email protected]
+46 (0)8 5030 1550

Kort om Capacent Holding AB (publ):
Capacent är ett nordiskt managementkonsultbolag, som driver förändring i syfte att förbättra företags lönsamhet och kassaflöde. Med ett brett tjänsteerbjudande och cirka 150 anställda på fem kontor i Sverige, Finland och Island har Capacent en stark position på den nordiska marknaden. Kännetecknande för Capacents verksamhet är starkt fokus på verkställande och resultat.

Denna information är sådan information som Capacent är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 mars 2018
kl. 08.45 CET.


Om VIMAB GROUP

Webbplats
www.vimabgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från VIMAB GROUP via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn VIMAB ISIN-kod SE0007439633 Certified Adviser Mangold Fondkommission

IR-Kontakt

Anna Bonde IR-kontakt [email protected] 073-354 71 34