Capacent Holding AB (publ) - Delårsrapport för januari - september 2018

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari - september 2018.

Juli - september 2018

 • Omsättningen för perioden uppgick till 55,1 MSEK, en ökning med 46,4 procent jämfört med samma period föregående år.
 • EBITDA för perioden uppgick till 0,8 MSEK (-3,7)
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till 0,2 MSEK (-4,1)
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till 0,2 MSEK (-4,7)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,1 SEK (-1,1)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -13,9 MSEK (-1,5)

Januari - september 2018

 • Omsättningen för perioden uppgick till 185,9 MSEK, en ökning med 39,6 procent jämfört med samma period föregående år. Om Capacent Island ingått i koncernen under hela 2017 skulle ökningen ha uppgått till 32,0 procent.
 • EBITDA för perioden uppgick till 12,1 MSEK (-3,2)
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till 9,8 MSEK (-4,5)
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till 9,0 MSEK (-5,2)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 2,2 SEK (-1,3)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 3,1 MSEK (0,6)
 • Utdelning har utbetalats med 2,7 MSEK (8,1)

VD:s kommentar:

Den positiva trenden fortsätter även i kvartal tre med omsättnings- och resultatökningar på alla marknader jämfört med föregående år. Detta är även första gången som vi, sedan noteringen, levererar ett positivt resultat i tredje kvartalet som normalt sett är mycket svagt i vår bransch.

Den svenska konsultverksamheten går stabilt inom de flesta områden. Den nya analytikerkullen välkomnades i början av september och bidrar med positiv energi och tilläggsförmågor inom den datadrivna och verksamhetsnära analysen inom projekten. Vi har också anställt fler erfarna kolleger, som snabbt kommit igång både med försäljning och leverans och stärkt vårt Retailteam. Som tidigare rapporterats i Q2-rapporten har det svenska resultatet belastats av förhöjda kostnader inom ekonomifunktionen som en följd av ett omstruktureringsarbete som färdigställs under november 2018.

Capacent Finland uppvisar ett exceptionellt starkt kvartal. Projektportföljen består av flera stora projekt som drivs parallellt, vissa som nyligen initierats, andra som närmar sig slutfasen. Goda realiserade resultat i projektleveranser med prestationsbaserade modeller är en bidragande orsak till den höga lönsamheten.

Den isländska verksamheten uppvisade en omsättningsökning på över 60% mot samma period förra året. Resultatet förbättrades avsevärt och kröp upp nära nollstrecket. Business analytics och rekryteringsverksamheten åtnjöt hög efterfrågan. Tjänsteutbytet länderna emellan fortsätter och vi arrangerade ett pricingseminarium på Island under kvartalet.

Capasearch har fått en bra start med flera uppdrag genom Capacentnätverket, men också helt nya kunder. Vår plattform har givit det nystartade dotterbolaget möjlighet att snabbt etablera sig genom att få tillgång till befintlig infrastruktur och tydliga marknadsmässiga synergier med vår kärnverksamhet.

Dividuals affärsmodell, som bygger på ett stort externt nätverk, har utvecklats bra. Det har inneburit en växande verksamhet med ökad lönsamhet. Vi fortsätter justera leveransmodellen och tjänsteerbjudandet för att kunna skala upp ytterligare.

Vi utvärderar kontinuerligt expansionsmöjligheter både erbjudandemässigt och geografiskt och fokuserar fortsättningsvis på vårt arbete med att bygga en stark bas inför det kommande året.

2018-11-14

Edvard Björkenheim
Koncernchef och VD

Rapporten i sin helhet bifogas.

För ytterligare information kontakta:

Edvard Björkenheim, CEO
[email protected]
+46 76 001 58 01

Mattias Ek, CFO
[email protected]
+46 73 533 00 13

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser
[email protected]
+46 8 5030 1550

Kort om Capacent Holding AB (publ):

Capacent är ett nordiskt managementkonsultbolag, som driver förändring i syfte att förbättra företags lönsamhet och kassaflöde. Med ett brett tjänsteerbjudande och cirka 150 anställda på fem kontor i Sverige, Finland och Island har Capacent en stark position på den nordiska marknaden. Kännetecknande för Capacents verksamhet är starkt fokus på verkställande och resultat.

Denna information är sådan information som Capacent är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 november 2018 kl. 08.35 CET.


Om VIMAB GROUP

Webbplats
www.vimabgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från VIMAB GROUP via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn VIMAB ISIN-kod SE0007439633 Certified Adviser Mangold Fondkommission

IR-Kontakt

Anna Bonde IR-kontakt [email protected] 073-354 71 34