Capacent Holding - Delårsrapport för januari - september 2017

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari - september 2017.

Juli-September 2017

 • Omsättningen för perioden uppgick till 37,6 MSEK, en ökning med 59,3 procent jämfört med samma period föregående år. Justerat för förvärv ökade omsättningen med 11,6 procent.
 • EBITDA för perioden uppgick till -3,7 MSEK (-2,5)
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till -4,1 MSEK (-2,7)
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till -4,7 MSEK (-2,2)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till -1,1 SEK (-0,4)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -1,5 MSEK (-1,8)

Januari-September 2017

 • Omsättningen för perioden uppgick till 133,1 MSEK, en ökning med 27,6 procent jämfört med samma period föregående år. Justerat för förvärv minskade omsättningen med 11,6 procent.
 • EBITDA för perioden uppgick till -3,2 MSEK (6,4)
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till -4,5 MSEK (6,1)
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till -5,2 MSEK (6,6)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till -1,3 SEK (2,0)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 0,6 MSEK (4,3)
 • Utdelning har utbetalats med 8,1 MSEK (13,2)

VD:s kommentar:
Det tredje kvartalet är regelmässigt det kvartal med de lägsta intäkterna på grund av semesterperioden. I förhållande till året innan ökade kvartalets omsättning (59,3%) på grund av den förvärvade isländska verksamheten samt en ökning i jämförbara enheter med 11,6 procent. Resultatet för Sverige och Finland förbättrades jämfört med föregående år. Den isländska verksamheten präglades av en omorganisation och en långsam start av kundprojekten i augusti, vilket tillsammans med satsningen i nygrundade dotterbolaget Dividuals gjorde att resultatet totalt sett blev lägre. Vi jobbar nu målmedvetet för att återställa våra marginaler till våra målnivåer.

I Sverige var det tredje kvartalet det första i år där vi slog året innan både vad gäller intäkter och resultat. Vi lyckades expandera vårt uppdrag i några stora nordiska bolag, men också bland kunder i Centraleuropa. Vi upplever mera aktivitet hos våra kunder och en större efterfrågan än tidigare under året. Antalet konsulter ökade med över 10 procent som en konsekvens av nya rekryteringar och att antalet föräldraledigheter börjar återgå till normala nivåer.  Årets analytikerkull, som var rekordstor, började i september och fyllde vårt nya Stockholmskontor med energi. Utöver det har vi rekryterat några seniora konsulter, som tar både projektledarrollen och bidrar med affärsgenerering.

Vårt dotterbolag Dividuals utvecklas i huvudsak enligt plan och har redan haft enskilda månader med positivt resultat.

Den isländska verksamheten omorganiserades under kvartalet med syfte att förbättra förutsättningarna för ökad lönsamhet på sikt. Vi förtydligade ansvarsfördelningen internt och kombinerade kompetenser för att bättre motsvara kundbehoven. Arbetet med att integrera den isländska verksamheten i koncernen framskrider enligt plan. Vi överför koncept och tjänster länderna emellan, vi delar värderingar och en koncernövergripande vision, vi tar hem skalfördelar i den nya strukturen genom att införa gemensamma affärssystem och mera effektiva stabspositioner.  Omsättningen på Island i augusti var lägre än förväntat och drog ner resultatet under kvartalet. Målen med förvärvet är dock oförändrade och den isländska verksamheten förväntas leverera ett positivt bidrag till bolagets vinst per aktie under nästa år.

För att stödja våra kunder inom ett utökat antal affärskritiska frågor utvidgar vi tjänsteportföljen i Finland. Vårt fokus inom "operations" kvarstår men breddas med kommersiella tjänster som till exempel prissättning, där vi fått våra första uppdrag.  Från kontoret i Helsingfors drivs det första stora förändringsprogrammet med konsulter från alla våra kontor. Kvartalets resultat var bättre än förra året i Finland, främst tack vare goda utfall i projekt med prestationsbaserade arvoden.

Med tanke på resultatet hittills i år, har vi ännu en lång väg att gå för att nå våra mål. Vi ser att flera områden utvecklas i rätt riktning och fortsätter att verka för lönsam tillväxt både organiskt och genom förvärv.

Edvard Björkenheim
Koncernchef och Vd

För ytterligare information kontakta:
Edvard Björkenheim, CEO
[email protected]
+46 76 001 58 01

Robin Paulsson, CFO
[email protected]
+46 70 750 08 63

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser
Telefon: +46 (0)8 5030 1550
E-post: [email protected]

Kort om Capacent Holding AB (publ):
Capacent är ett nordiskt managementkonsultbolag, som driver förändring i syfte att förbättra företags lönsamhet och kassaflöde. Med ett brett tjänsteerbjudande och cirka 150 anställda på fem kontor i Sverige, Finland och Island har Capacent en stark position på den nordiska marknaden. Kännetecknande för Capacents verksamhet är starkt fokus på verkställande och resultat.

Denna information är sådan information som Capacent är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 november 2017
kl. 08.35 CET.


Om VIMAB GROUP

Webbplats
www.vimabgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från VIMAB GROUP via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn VIMAB ISIN-kod SE0007439633 Certified Adviser Mangold Fondkommission

IR-Kontakt

Anna Bonde IR-kontakt [email protected] 073-354 71 34