Capacent Holding - Delårsrapport Januari - Sept 2016

Jul-Sept 2016

 • Omsättningen för perioden uppgick till 23,6 MSEK, en minskning med 12,6 procent jämfört med samma period föregående år.
 • EBITDA för perioden uppgick till -2,5 MSEK (-1,0)
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till -2,7 MSEK (-1,1)
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till -2,2 MSEK (-1,0)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,4 SEK (-0,3)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -1,8 MSEK (0,4)

Jan-Sept 2016

 • Omsättningen för perioden uppgick till 104,3 MSEK, en minskning med 2,9 procent jämfört med samma period föregående år.
 • EBITDA för perioden uppgick till 6,4 MSEK (9,0)
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till 6,1 MSEK (8,6)
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till 6,6 MSEK (8,5)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 2,0 SEK (2,6)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 4,3 MSEK (5,2)
 • Utdelning har utbetalats med 13,2 MSEK (6,0)

VD Edvard Björkenheim kommenterar:
Efterfrågan på den svenska marknaden är alltjämt god och Capacents verksamhet fortsätter att utvecklas med en väl diversifierad kundportfölj.

Det tredje kvartalets omsättning och resultat var lägre jämfört med föregående år. Kvartalet präglades av en ovanligt långsam start efter sommaren i framför allt Sverige. För perioden januari - september är omsättningen 2,9% lägre än samma period föregående år och EBITDA uppgick till 6,4 MSEK (8,9).

Vi på Capacent lever för att vara det konsultbolag som levererar den bästa projektavkastningen för våra kunder. Våra långsiktiga finansiella mål är en omsättningstillväxt högre än marknaden och en EBITDA marginal som överskrider 10%.

För mer information, vänligen kontakta:
Edvard Björkenheim, CEO
[email protected]
Telefon: +46 76 001 58 01
 

Robin Paulsson, CFO
[email protected]
Telefon: +46 70 750 08 63

Denna information är sådan information Capacent Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2016 kl 8:30.

Kort om Capacent Holding AB (publ):
Capacent är ett nordiskt managementkonsultbolag, som driver förändring i syfte att förbättra företags lönsamhet och kassaflöde. Med ett brett tjänsteerbjudande och cirka 100 anställda på fyra kontor i Sverige och Finland har Capacent en stark position på den nordiska marknaden. Kännetecknande för Capacents verksamhet är starkt fokus på verkställande och resultat.

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.
Telefon: +46 (0)8 5030 1550
E-post: [email protected]


Om VIMAB GROUP

Webbplats
www.vimabgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från VIMAB GROUP via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn VIMAB ISIN-kod SE0007439633 Certified Adviser Mangold Fondkommission

IR-Kontakt

Anna Bonde IR-kontakt [email protected] 073-354 71 34