REGMAR

Capacent Holding AB (publ) - Delårsrapport för april - juni 2021

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden april - juni 2021.

April - juni 2021

 • Omsättningen för perioden uppgick till 59,3 MSEK (45,8).
 • Rörelseresultatet (EBIT) exklusive jämförelsestörande kostnader av engångskaraktär* uppgick till 7,9 MSEK (-2,4). Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till 1,6 MSEK (-30,8).
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till uppgick till 1,1 MSEK (-30,5).
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,3 SEK (-14,6).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -0,4 MSEK (20,7).
 • Utdelning har utbetalats med 9,5 MSEK (0).

Januari - juni 2021

 • Omsättningen för perioden uppgick till 107,4 MSEK (97,2).
 • Rörelseresultatet (EBIT) exklusive jämförelsestörande kostnader av engångskaraktär* uppgick till 12,2 MSEK (-1,0). Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till 5,9 MSEK (-29,4).
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till uppgick till 5,5 MSEK (-29,9).
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 1,5 SEK (-14,6).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 1,2 MSEK (28,7).
 • Utdelning har utbetalats med 9,5 MSEK (0).

* Avser överenskommelse med konkursförvaltaren för det tidigare dotterbolaget Capaman AB (2021) samt engångskostnader relaterade till avveckling av Capaman AB som skedde under 2020.

Capacents andra kvartal - ökat efterfrågan på tjänster inom alla verksamhetsområden.

Idag presenterar Capacent årets andra kvartalsrapport. I rapporten kan man läsa om hur bolaget under de senaste 12 månaderna har lyckats förbättra sin lönsamhet genom ett högre fokus på kund och en mer kostnadseffektiv struktur.

Edvard Björkenheim, VD på Capacent, kommenterar kvartalet:

 • Vi rapporterar ett rörelseresultat på 7,9 MSEK efter justeringar för kostnader av engångskaraktär, vilket är det högsta rörelseresultatet för ett andra kvartal sedan noteringen 2015.

 • Executive Search och Interim Management verksamheterna har flyttat fram sina positioner och växer nu med förbättrad lönsamhet. Detta är väldigt positivt och ett resultat av ett mycket fokuserat arbete med att etablera dessa verksamheter på marknaden. Samtidigt fortsätter verksamheten inom Management Consulting att leverera god marginal.

Bolaget kommer fortsätta ett fokusera på lönsamhet. Edvard fortsätter:

 • Lönsamhet kommer vara vår ledstjärna även framåt, men vi vill nu kombinera det i större utsträckning med tillväxt.

För ytterligare information kontakta:

Edvard Björkenheim, CEO
[email protected]
+46 76 001 58 01

Mattias Ek, CFO/COO
[email protected]
+46 73 533 00 13

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser
[email protected]
+46 8 5030 1550

Kort om Capacent Holding AB (publ):

Capacent är ett nordiskt konsultbolag som driver förändring i syfte att förbättra företags konkurrenskraft och förmåga att skapa bestående värde. Med ett brett tjänsteerbjudande inom Management Consulting, rekrytering och Interim management har Capacent idag en stark position på den nordiska marknaden. Bolaget är ca 70 anställda i Sverige och Finland. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan den 2 oktober 2015.

Denna information är sådan information som Capacent är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 augusti 2021 kl. 08.35 CET.

Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på: http://investor.capacent.se/finansiella-rapporter/


Om VIMAB GROUP

Webbplats
www.vimabgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från VIMAB GROUP via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn VIMAB ISIN-kod SE0007439633 Certified Adviser Mangold Fondkommission

IR-Kontakt

Anna Bonde IR-kontakt [email protected] 073-354 71 34