Capacent Holding - Delårsrapport Januari - Juni 2016

Apr-Jun 2016

 • Omsättningen för perioden uppgick till 41,2 MSEK, en minskning med 4,9 procent jämfört med samma period föregående år.
 • EBITDA för perioden uppgick till 4,7 MSEK (6,0)
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till 4,6 MSEK (5,9)
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till 4,7 MSEK (5,9)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 1,3 SEK (1,8)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 6,3 MSEK (6,1)
 • Utdelning har utbetalats med 13,2 MSEK (6,0)

Jan-Jun 2016

 • Omsättningen för perioden uppgick till 80,7 MSEK, en ökning med 0,3 procent jämfört med samma period föregående år.
 • EBITDA för perioden uppgick till 8,9 MSEK (9,9)
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till 8,7 MSEK (9,7)
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till 8,8 MSEK (9,5)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 2,4 SEK (2,9)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 6,2 MSEK (4,9)
 • Utdelning har utbetalats med 13,2 MSEK (6,0)

VD Edvard Björkenheim kommenterar:

Under årets andra kvartal har Capacents verksamhet i stort fortsatt att utvecklas väl. Bolagets stora fokus på genomförande fortsätter att ge en utmärkande position på nordisk konsultmarknad.

Omsättningen för första halvåret är högre än för 2015 och EBITDA lägre. För andra kvartalet är omsättning och resultat lägre jämfört med samma period 2015. Vi hade ett utmanande kvartal i den finska verksamheten. Ett flertal åtgärder har initierats och vi förväntar oss att de bär frukt under andra halvåret.

Capacent fortsätter att generera ett stabilt kassaflöde och den finansiella ställningen är god.

För mer information, vänligen kontakta:
Edvard Björkenheim, CEO
[email protected]
Telefon: +46 76 001 58 01  

Joakim Hörwing, CFO
[email protected]
Telefon: +46 70 558 53 76

Denna information är sådan information Capacent Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2016 kl 8:30.

Kort om Capacent Holding AB (publ):
Capacent är ett nordiskt managementkonsultbolag, som driver förändring i syfte att förbättra företags lönsamhet och kassaflöde. Med ett brett tjänsteerbjudande och cirka 100 anställda på fyra kontor i Sverige och Finland har Capacent en stark position på den nordiska marknaden. Kännetecknande för Capacents verksamhet är starkt fokus på verkställande och resultat.

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.
Telefon: +46 (0)8 5030 1550
E-post: [email protected]


Om VIMAB GROUP

Webbplats
www.vimabgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från VIMAB GROUP via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn VIMAB ISIN-kod SE0007439633 Certified Adviser Mangold Fondkommission

IR-Kontakt

Anna Bonde IR-kontakt [email protected] 073-354 71 34