REGMAR

Capacent Holding AB (publ) - Delårsrapport för januari - mars 2021

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari - mars 2020.

Januari - mars 2021

- Omsättningen för perioden uppgick till 48,1 MSEK (51,4).
- Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till 4,3 MSEK (1,4).
- Resultat före skatt för perioden uppgick till uppgick till 4,3 MSEK (0,6).
- Resultat per aktie för perioden uppgick till 1,3 SEK (0,0).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 1,6 MSEK (8,0).

Capacents första kvartal - ökat fokus på kunder och innovation resulterar i ett starkt resultat.

Idag presenterar Capacent årets första kvartalsrapport. I rapporten kan man läsa att verksamheten inom Management Consulting levererar en bra lönsamhet och att verksamheterna inom Executive Search och Interim Management uppvisar positiva resultat.

Edvard Björkenheim, VD på Capacent, kommenterar kvartalet:

- Omsättningen var något lägre än föregående år men ett ökat kundfokus, starka relationer till befintliga kunder och en välanpassad kostnadsnivå säkerställer en acceptabel marginal.

- Vi upplevde under inledningen av perioden längre beslutsprocesser hos våra kunder vilket fördröjde starten av vissa projekt. Vid kvartalets utgång var dock kundaktiviteten hög och de flesta marknader fungerar återigen normalt.

Bolaget förväntar sig en ökad efterfrågan inom alla områden. Edvard fortsätter:

- Vi har fortsatt stort fokus på lönsamhet och kommer successivt att arbeta med att kombinera lönsamhet med en starkare organiskt tillväxt.

För ytterligare information kontakta:
Edvard Björkenheim, CEO
[email protected]
+46 76 001 58 01

Mattias Ek, CFO/COO
[email protected]
+46 73 533 00 13

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser
[email protected]
+46 8 5030 1550

Kort om Capacent Holding AB (publ):

Capacent är ett nordiskt konsultbolag som driver förändring i syfte att förbättra företags konkurrenskraft och förmåga att skapa bestående värde. Med ett brett tjänsteerbjudande inom Management Consulting, rekrytering och Interim management har Capacent idag en stark position på den nordiska marknaden. Bolaget är ca 75 anställda i Sverige och Finland. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan den 2 oktober 2015.

Denna information är sådan information som Capacent är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 maj 2021 kl. 08.35 CET.

Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på: http://investor.capacent.se/finansiella-rapporter/


Om VIMAB GROUP

Webbplats
www.vimabgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från VIMAB GROUP via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn VIMAB ISIN-kod SE0007439633 Certified Adviser Mangold Fondkommission

IR-Kontakt

Anna Bonde IR-kontakt [email protected] 073-354 71 34