Capacent Holding - Delårsrapport för januari - mars 2016

Tillväxt och stabil marginal under första kvartalet

Januari - mars 2016

  • Omsättningen för perioden uppgick till 39,5 MSEK, en ökning med 6,4 procent jämfört med samma period föregående år.
  • EBITDA för perioden uppgick till 4,2 MSEK (3,9)
  • Rörelseresultat för perioden uppgick till 4,1 MSEK (3,8)
  • Resultat före skatt för perioden uppgick till 4,1 MSEK (3,7)
  • Resultat per aktie för perioden uppgick till 1,1 SEK (1,1)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 3,6 MSEK (3,2)

Första kvartalet i korthet
Under årets första kvartal har omsättningen stigit med 6,4% jämfört med samma period 2015. Samtidigt har EBITDA ökat med 6,4% jämfört med samma period.

VD Edvard Björkenheim kommenterar det första kvartalet
Omsättning och resultat har utvecklats positivt. Under första kvartalet har Capacent haft en intensiv period med nya projekt samtidigt som många tidigare fortsätter. Vår utmaning att växa och att attrahera de bästa kompetenserna är fortsatt prioriterat. Vi har under perioden genomfört vår årliga analytikerrekrytering, som kombinerats med vårt Female Talent Program, och har lyckats anställa verklig talang.

Rapporten i sin helhet bifogas.

2016-04-29

För mer information, vänligen kontakta:
Edvard Björkenheim, CEO
[email protected]
Telefon: +46 76 001 58 01

Joakim Hörwing, CFO
[email protected]
Telefon: +46 70 558 53 76

Kort om Capacent Holding AB (publ):
Capacent är ett nordiskt managementkonsultbolag, som driver förändring i syfte att förbättra företags lönsamhet och kassaflöde. Med ett brett tjänsteerbjudande och cirka 100 anställda på fyra kontor i Sverige och Finland har Capacent en stark position på den nordiska marknaden. Kännetecknande för Capacents verksamhet är starkt fokus på verkställande och resultat.

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.
Telefon: +46 (0)8 5030 1550
E-post: [email protected]


Om VIMAB GROUP

Webbplats
www.vimabgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från VIMAB GROUP via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn VIMAB ISIN-kod SE0007439633 Certified Adviser Mangold Fondkommission

IR-Kontakt

Anna Bonde IR-kontakt [email protected] 073-354 71 34