Capacent vågar vägra anställning genom nya dotterbolaget Dividuals AB

En förändrad attityd till att ha en fast anställning innebär nya möjligheter för konsultbranschen. Capacent väljer att starta dotterbolaget dividuals för att dra fördel av de nya förutsättningarna och få ökade möjligheter att åta sig ännu fler komplexa projekt.

Gig-ekonomin, d.v.s. arbetsmarknaden med personer som inte vill ha en fast anställning, är på frammarsch och idag är 20% av arbetsstyrkan i Sverige s.k. gigare (personer som är sin egen arbetsgivare och tar sig an tillfälliga uppdrag, gig). Många av de personer som väljer att vara gigare besitter sådan spetskompetens som Capacent vill ha mer av.

"Capacent är duktiga på att attrahera och anställa spetskompetenser och för att fortsätta vara vassast behöver vi även ha ett erbjudande som attraherar de här personerna. Vi väljer att göra det inom ramen för vårt nya dotterbolag dividuals" Edvard Björkenheim, VD för Capacent.

Dividuals AB (eller dividuals) startas av tre divider; Per Sundberg, Stefan Lund och Magnus Höök som alla har lång erfarenhet av konsultbranschen, nu senast på Capacent. De förklarar att dividuals är ett virtuellt konsultföretag som består av ett nätverk av fristående konsulter, gigare, och nischföretag. Hos dividuals identifieras först ett kundbehov, därefter handplockas de kompetenser som behövs ur nätverket. Initialt kommer dividuals att inrikta sig på kunder som lider av digital ångest och behöver hjälp med sin digitaliseringsresa, huvudsakligen inom försäljning, marknad och kundservice.

Edvard avslutar med att förklara att i vissa situationer kommer kunderna att möta konsulter både från Capacent och från dividuals nätverk, allt beroende på projektets karaktär och kompetensbehov. Capacent kommer att fortsätta vara verksamma inom alla områden som tidigare och tack vare dividuals kommer vi att kunna hjälpa ännu fler kunder- med hög kvalitet och ett helhetsansvar genom hela leveransen.

30 juni, 2017

För mer information, vänligen kontakta:
Edvard Björkenheim, CEO Capacent
[email protected]
Telefon: +46 76 001 58 01
www.capacent.se 

Per Sundberg, VD dividuals
[email protected]  
Telefon: +46 72 222 15 61
www.dividuals.se

Kort om Capacent: Capacent är ett nordiskt managementkonsultbolag, som driver förändring i syfte att förbättra företags lönsamhet och kassaflöde. Med ett brett tjänsteerbjudande och cirka 150 anställda på fem kontor i Sverige, Finland och Island har Capacent en stark position på den nordiska marknaden. Kännetecknande för Capacents verksamhet är starkt fokus på verkställande och resultat.

Kort om dividuals: dividuals är ett virtuellt konsultföretag som hanterar komplexa kundprojekt utan att ha några anställda konsulter. Vi är ett nätverk av fristående konsulter, gigare, och nischföretag - våra Friends & Trusted. Primärt hjälper vi kunder som lider av digital ångest, framförallt inom sälj, marknad och kundservice. Först identifierar vi kundens behov sedan handplockar vi rätt kompetenser ur nätverket och bildar agila all-star team - så att ni som kund alltid har rätt kompetens på rätt plats.


Om VIMAB GROUP

Webbplats
www.vimabgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från VIMAB GROUP via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn VIMAB ISIN-kod SE0007439633 Certified Adviser Mangold Fondkommission

IR-Kontakt

Anna Bonde IR-kontakt [email protected] 073-354 71 34