Capacent ingår avtal om förvärv av Capacent ehf på Island

Capacent har idag signerat ett avtal om att förvärva 62,5 procent av management konsultföretaget Capacent ehf ("Capacent Island"). Den initiala köpeskillingen beräknas till 9,25 MSEK med en möjlig tilläggsköpeskilling om två år på maximalt 15,3 MSEK (givet aktuell valutakurs1). Tilläggsköpeskillingen är baserad på EBITDA utvecklingen 2017 och 2018 korrigerat för initial köpeskilling. Den totala köpeskillingen kan maximalt uppgå till motsvarande ca fem gånger EBITDA.

Förvärvet betalas i två omgångar. Den initiala köpeskillingen betalas kontant med 5,89 MSEK kontant och 3,36 MSEK i form av apportemission. Kontantlikviden kommer att återinvesteras (justerat för skatt) i aktier i Capacent. Tilläggsköpeskillingen kan betalas kontant eller genom emission av nya aktier beroende på vilket som bedöms mest fördelaktigt för Capacent.

Under 2016 omsatte Capacent Island drygt 60 MSEK och genererade en EBITDA om -1,1 MSEK. Förvärvet förväntas bidra positivt till koncernens resultat per aktie senast under 2018. Tillträdet är beräknat till den 10 februari 2017.

Förvärvet av Capacent Island är i linje med den strategi Capacent AB har, det vill säga att växa organiskt och genom förvärv. Capacent Island bidrar med ökad närvaro på den nordiska marknaden och kompletterar det befintliga erbjudandet med kompetens och bakgrund från bland annat offentlig sektor och HR consulting. Det isländska bolaget har sedan den finansiella krisen på Island haft några utmanande år och har under denna tid renodlat och fokuserat sin verksamhet.

"Den isländska marknaden är åter stark. Vi bedömer att Capacent Island har goda förutsättningar att tillsammans med Capacent skapa ett växande och lönsamt bolag. Vi ser vidare att det där finns kostnadssynergier samt möjligheter att utnyttja vår gemensamma resursbas för bemanning av större projekt. Det är viktigt för oss att de säljande aktieägarna är fortsatt investerade i Capacent och vi uppnår detta genom denna förvärvsstruktur", säger Edvard Björkenheim, CEO Capacent AB.

Capacent Island är en av de ledande konsultbyråerna på Island med 50 anställda. Primärt fokus är inom strategi, finans, IT, operations management och rekrytering. Bland Capacent Islands kunder hittar man flera av de större isländska företagen inom den privata och offentliga sektorn, kommuner och institutioner.

Capacent Island bildades år 2004 i samband med konsolideringen av KPMG Consulting och IMG.

"Vi är övertygade om att samarbetet kommer att gynna och ytterligare befästa vår ställning som ett av de ledande konsultföretagen på den isländska marknaden.

Tillsammans med Capacent AB kommer Capacent Island att få tillgång till tre gånger så mycket konsulter. Dessutom kommer vi kunna presentera ett nytt sortiment av tjänster på vår lokala marknad som ger oss möjlighet att gå ännu längre i tjänsteutbud till våra nuvarande kunder. Vidare ger det oss möjlighet att närma oss nya potentiella kunder. Samarbetet kommer också att öppna möjligheten för nya tjänsteutbud på den svenska och finska marknaden", säger Halldór Thorkelsson, MD för Capacent Island.

"Detta är vårt första stora förvärv sedan listningen och vi får därmed kontor i tre av de nordiska länderna. Samgåendet blir okomplicerat - vi har tidigare tillhört samma koncern, verksamheterna har en gemensam värdegrund, tjänsteutbudet kompletterar varandra väl och vi delar ambitionen att ta en ännu starkare position lokalt med förbättrad lönsamt", avslutar Edvard Björkenheim.

1) Aktuell valutakurs SEK vs ISK = 0,0786

2017-02-02

För ytterligare information kontakta:
Edvard Björkenheim, CEO
[email protected]
+46 76 001 58 01

För ytterligare information rörande Capacent Island besök gärna följande webbplats:
https://capacent.is/

Denna information är sådan information som Capacent är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 februari 2017 kl. 18.20 CET.

Kort om Capacent Holding AB (publ):
Capacent är ett nordiskt managementkonsultbolag, som driver förändring i syfte att förbättra företags lönsamhet och kassaflöde. Med ett brett tjänsteerbjudande och cirka 100 anställda på fyra kontor i Sverige och Finland har Capacent en stark position på den nordiska marknaden. Kännetecknande för Capacents verksamhet är starkt fokus på verkställande och resultat.

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.
Telefon: +46 (0)8 5030 1550
E-post: [email protected]


Om VIMAB GROUP

Webbplats
www.vimabgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från VIMAB GROUP via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn VIMAB ISIN-kod SE0007439633 Certified Adviser Mangold Fondkommission

IR-Kontakt

Anna Bonde IR-kontakt [email protected] 073-354 71 34