Pressmeddelanden

REG
Ökning av antalet aktier och röster i Vicore Pharma Stockholm, 30 december 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore" eller "bolaget"):s registrerade aktiekapital och antal utestående aktier och röster har ökat under decembe...
REG MAR
Vicore har genomfört en riktad nyemission av 10 000 000 aktier till en teckningskurs om 20 kronor per aktie och tillförs en bruttolikvid om 200 miljoner kronor EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONG KONG, JAPAN ELLER NÅGON...
REG MAR
Vicore has carried out a directed share issue of 10,000,000 shares at a subscription price of SEK 20 per share, raising gross proceeds of SEK 200 million NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, NEW ZEALAND, HONG KONG, JAPAN OR ANY OT...
REG MAR
Vicore avser att genomföra en riktad nyemission av aktier Stockholm, 7 december 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore" eller "Bolaget"), ledande inom utveckling av angiotensin II typ 2-receptor agonister (ATRAGs), avser att ge...
Vicore meddelar att den första patienten inkluderats i COMPANION; en pivotal studie av en digital terapi för patienter med lungfibros • Den första randomiserade kliniska studien med en digital terapi (DTx) för att hantera de psykologiska konsekvenserna av att leva med lungfibros • Första patienten inkluderad i...
REG MAR
Vicore meddelar nya resultat från IPF studien AIR som ytterligare stärker nytta-riskprofilen hos C21 • De nya resultaten visar en stabilisering av sjukdomen redan vid vecka sex och bekräftar den betydande ökningen av lungfunktionen över tid • Vicore kommer att gå vidare och pås...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Video

Finansiell kalender

Årsstämma ÅRSSTÄMMA

Om Vicore Pharma

Vicore Pharmas affärsidé är att utveckla läkemedel för behandling av interstitiella lungsjukdomar.

Webbplats
www.vicorepharma.com
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn VICO ISIN-kod SE0007577895 Erik Penser Bank