Pressmeddelanden

Västsvensk Logistik AB:s (publ) likviditetsgarantin upphör Som tidigare meddelats, har Spotlight Stock Market har godkänt Västsvensk Logistik AB:s ansökan om avnotering av Bolagets aktier. Sista dag för handel på Spotlight Stock Market k...
Västsvensk Logistik AB:s (publ) ISIN-koder inför inlösenförfarande Som tidigare meddelats, har Spotlight Stock Market har godkänt Västsvensk Logistik AB:s ansökan om avnotering av Bolagets aktier. Sista dag för handel på Spotlight Stock Market k...
Västsvensk Logistik AB:s (publ) anökan om avnotering godkänd Spotlight Stock Market har godkänt Västsvensk Logistik AB:s ansökan om avnotering av Bolagets aktier. Sista dag för handel på Spotlight Stock Market kommer att vara den 23 septem...
Kommuniké från årsstämma Aktieägarna i Västsvensk Logistik AB (publ) höll årsstämma den 22 augusti 2022 i Stockholm, varvid det bland annat beslutades om ett s.k. automatiskt inlösenförfarande samt om at...
Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Västsvensk Logistik AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 22 augusti 2022 klockan 15.00, i Hestia Fastighetsförvaltning AB:s (under namnändring till Retta AB)...
Årsredovisning 2021/2022 Årsredovisning för Västsvensk Logistik AB (publ) för år 2021/2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida. www.vastsvensklogistik.se För ytterligare information, vänligen konta...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Om Västsvensk Logistik

Västsvensk Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal.

Webbplats
www.vastsvensklogistik.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn VASLOG ISIN-kod SE0010662437

IR-Kontakt

Maarit Nordmark VD [email protected] +46 (0)70- 688 63 83