Pressmeddelande avseende Riktad Emission i Vaneo Capital AB (publ.) 556892-8328

Erbjudandet
Syftet med erbjudandet är att öka Vaneo Capital AB:s kapitalbas för att kunna genomföra investeringar som bereder vinst åt Bolagets aktieägare. Erbjudandet gäller nyemitterade B-aktier i Vaneo Capital AB. Nedan följer sammanfattande detaljer för erbjudandet.

Aktien:

Vaneo Capital AB hade per den 13 maj 2022 sammanlagt 2 288 772 aktier varav 2 910 A-aktier och resterande i B-aktier samt 115 625 B-aktier under registrering på Bolagsverket.

Teckningsperiod:

Från och med Måndagen 23 maj 2022 till och med Fredagen den 29 juli 2022. Erbjudandet kan avbrytas tidigare i det fall emissionen skulle bli fulltecknad. Sista likviddag för sen anmälan för köp av aktier är två bankdagar efter det att emissionen stängts.

 

Teckningskurs:

32 SEK per aktie.

 

Poststorlek:

Minsta post är 3 500 aktier motsvarande 112 000 SEK därefter poster på 100 aktier motsvarande

3 200 SEK.

 

Inbetalning:

Bolaget tillhanda senast Måndagen den 1 augusti 2022. Detta gäller endast vid sen teckning av aktier.

 

Totalt antal aktier till salu:

100 000 B-aktier. ISIN-kod för B-aktien är SE0010102665. Teckningskurs 32 SEK per aktie.

 

Erbjudandets omfattning räknat i nytt kapital:

Högst 3 200 000 SEK. Inget courtage utgår.

 

Om Bolaget
Vaneo Capital AB ("Bolaget") är ett publikt aktiebolag med organisationsnummer 556892-8328 och säte i Stockholms län. Bolaget verkar för att bereda vinst åt dess aktieägare. Bolaget skall med aktieägarnas intressen i fokus investera i bolag vars aktier genererar avkastning i syfte att bereda vinst åt Vaneo Capital AB:s aktieägare.

Fullständig information avseende Emissionen finns att tillgå i den av Bolagets styrelse sammanfattande Investeringsmemorandum som också kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.vaneocapital.com. Den administrativa delen av emissionen som till exempel leveransen av aktier till Euroclear kommer att skötas av Avanza Bank. 

Vid frågor maila till [email protected]
Alternativt ring till Styrelseordförande Björn Falk på telefon +44 7780 231 231.


Om Vaneo Capital

Webbplats
https://vaneocapital.com/
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Vaneo Capital via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat