Pressmeddelande avseende Riktad Emission i Vaneo Capital AB (publ) 556989-6276

Erbjudandet
Syftet med erbjudandet är att öka Vaneo Capital AB:s kapitalbas för att kunna genomföra investeringar som bereder vinst åt Bolagets aktieägare. Ambitionen är att vara en aktiv ägarpartner i de bolag vi investerar i genom att bidra med strategisk vägledning på styrelsenivå. Erbjudandet gäller nyemitterade B-aktier i Vaneo Capital AB. Nedan följer sammanfattande detaljer för erbjudandet.              

Aktien:

Vaneo Capital AB hade per den 1 februari 2019 sammanlagt 301 250 aktier varav 1250 A-aktier samt 300 000 B-aktier samt 108 564 B-aktier under registrering hos Bolagsverket.

Teckningsperiod:

Från och med 12 mars 2019 till och med 31 maj 2019. Erbjudandet kan avbrytas tidigare i det fall emissionen skulle bli fulltecknad. Sista likviddag för sen anmälan för köp av aktier är två bankdagar efter det att emissionen stängts.

Teckningskurs:

29 SEK per aktie.

Poststorlek:

Minsta post är 3450 aktier motsvarande 100 050 SEK därefter poster på 100 aktier motsvarande 2900 SEK.

Inbetalning:

Bolaget tillhanda senast den 3 juni 2019. Detta gäller endast vid sen teckning av aktier.

Totalt antal aktier till salu:

400 000 B-aktier. ISIN-kod för B-aktien är SE0010102665. Teckningskurs 29 SEK per aktie.

Erbjudandets omfattning räknat i nytt kapital:

Högst 11 600 000 SEK vid full teckning. Inget courtage utgår.

Om Bolaget
Vaneo Capital AB ("Bolaget") är ett publikt aktiebolag med organisationsnummer 556989-6276 och säte i Stockholms län. Bolaget verkar för att bereda vinst åt dess aktieägare. Bolaget skall med aktieägarnas intressen i fokus investera i bolag vars aktier genererar avkastning i syfte att bereda vinst åt Vaneo Capital AB:s aktieägare.

Fullständig information avseende Emissionen finns att tillgå i den av Bolagets styrelse sammanfattande Investeringsmemorandum som också kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.vaneocapital.com. Den administrativa delen av emissionen som till exempel leveransen av aktier till Euroclear kommer att skötas av Avanza Bank.

Vid frågor maila till [email protected]
Alternativt ring till Styrelseordförande Björn Falk på telefon +44 7780 231 231.


Om Vaneo Capital

Webbplats
vaneocapital.com
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Vaneo Capital via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat