Pressmeddelande avseende aktiesplit 25:1 i Vaneo Capital

Vid årsstämman den 3 maj 2017 i Vaneo Capital AB beslutades om en uppdelning av aktier innebärande att varje befintlig aktie, oavsett serie, delas upp i tjugofem (25) aktier av motsvarande serie.

Avstämningsdag för uppdelningen har fastställts till den 28 juni 2017. Sista dag för handel i Vaneo Capitals B-aktie före uppdelningen är den 26 juni 2017. Första dag för handel i Vaneo Capitals B-aktie efter uppdelningen är den 27 juni 2017. Detta innebär att aktiekursen fr.o.m. den 27 juni 2017 kommer att återspegla effekten av uppdelningen.

Genom uppdelningen ökar det totala antalet aktier i bolaget till 301 250, varav 1 250 A-aktier och 300 000 B-aktier.

Till följd av uppdelningen kommer aktierna i Vaneo Capital att fr.o.m. den 27 juni 2017 byta ISIN-kod. Den nya ISIN-koden för A-aktien är SE0010102657 och den nya ISIN-koden för Vaneo Capitals B-aktie är SE0010102665. Uppdelningen av bolagets aktier sker automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta någon åtgärd.

Styrelsen
Vaneo Capital AB


Om Vaneo Capital

Webbplats
https://vaneocapital.com/
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Vaneo Capital via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat