Kommuniké från extra bolagsstämma i Vaneo Capital

Kommuniké från extra bolagsstämma i Vaneo Capital AB 556892-8238 tisdagen den 6 mars 2018 i bolagets lokaler på Kungsgatan 48 i Stockholm.

På stämman var 83 750 aktier representerade vilket motsvarar 27,8 %.  Av dessa var det 1250 A-aktier med röstvärde 10 och 82 500 B-aktier med röstvärde 1. Antal röster som var representerade uppgick till 95 000 vilket motsvarar 30,4 % av det totala antalet röster.

Stämman röstade enhälligt igenom styrelsen förslag om att ersätta styrelseledamot Haig Damirjian som valt att avgå av personliga skäl och ersätta honom med Mats Rundgren.

Vid frågor ring styrelseordförande Björn Falk på mobil +44 7780 231 231 eller via mail [email protected]


Om Vaneo Capital

Webbplats
vaneocapital.com
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Vaneo Capital via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat