REG

Kallelse till årsstämma i Vaneo Capital AB (publ).

Aktieägarna i Vaneo Capital AB (publ), 556892-8328 kallas härmed till den ordinarie årsstämman 2021 onsdagen den 9 juni 2021 klockan 15.00. Platsen är Vaneo Capital AB:s lokal på Kungsgatan 48 111 35 Stockholm. Kallelsen i sin helhet finns publicerad hos Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida www.vaneocapital.com.

Vaneo Capital AB
Box 28, SE-101 20 Stockholm, Sweden
Tel: +46 (0)8 400 275 10, Fax: +46 (0)73 527 66 80,
Mail: [email protected]

www.vaneocapital.com


Om Vaneo Capital

Webbplats
https://vaneocapital.com/
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Vaneo Capital via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat