Valerum AB (publ) informerar om resultat från skriftligt förfarande

Den 5 november 2020 kallades, på Valerum AB (publ) ("Bolaget") begäran, till ett skriftligt förfarande bland innehavarna av Bolagets utestående obligationer med ISIN SE0015192190 i syfte att ändra villkoren för obligationslånet (det "Skriftliga Förfarandet").

Det Skriftliga Förfarandet löpte ut den 1 december 2020. Kvorumkravet om 50% av nominellt belopp uppnåddes inte varför ett andra skriftligt förfarande avses inledas i närtid.

För mer information vänligen kontakta:

Per-Axel Sundström, VD, Valerum AB (publ), 070 336 84 75

[email protected]

Om Valerum AB (publ)

till Valerum AB (publ) är ett dotterbolag till Oscar Properties och bildades 2020 med syfte att förvärva en portfölj med fastigheter.


Om Valerum

Prenumerera

Få löpande information från Valerum via e-post.

Handelsinformation

Marknad STO Corporate Bonds ISIN-kod SE0015192190