Valerum AB (publ) erhåller godkännande om att ändra villkoren för bolagets utestående obligationslån

Den 5 november 2020 kallades, på Valerum AB (publ):s ("Bolaget") begäran, till ett skriftligt förfarande bland innehavarna av Bolagets utestående obligationer med ISIN SE0015192190 i syfte att ändra villkoren för obligationslånet (det "Skriftliga Förfarandet"). Det Skriftliga Förfarandet löpte ut den 1 december 2020. Kvorumkravet om 50% av nominellt belopp uppnåddes inte vid det Skriftliga Förfarandet.

Den 2 december 2020 kallades innehavarna således till ett andra skriftligt förfarande (det "Andra Förfarandet"). Det Andra Förfarandet löpte ut den 30 december 2020. Förslagen om villkorsändringar i kallelsen till det Andra Förfarandet accepterades av 86,39 procent av de avgivna rösterna. Deltagandegraden uppgick till 77,64 procent, dock gällde inget kvorumkrav vid det Andra Förfarandet. Förslagen i det Andra Förfarandet har således accepterats.

De fullständiga uppdaterade obligationsvillkoren kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida.

För mer information vänligen kontakta:

Per-Axel Sundström, VD, Valerum AB (publ), 070 336 84 75

per-axel.sundströ[email protected]

Om Valerum AB (publ)

Valerum AB (publ) är ett dotterbolag till Oscar Properties och bildades 2020 med syfte att förvärva en portfölj med fastigheter.


Om Valerum

Prenumerera

Få löpande information från Valerum via e-post.

Handelsinformation

Marknad STO Corporate Bonds ISIN-kod SE0015192190