Uppfinnaren 1 har erhållit formellt godkännande från obligationsinnehavare till att ändra villkoren för sitt 175 mkr förlagslån

Den 17 november 2017 initierade Uppfinnaren 1 AB (publ) ("Bolaget") ett skriftligt förfarande för att få ett formellt godkännande från obligationsinnehavare för att göra ändringar i villkoren för Bolagets förlagslån med ISIN SE0007278262 ("Obligationsvillkoren"). De föreslagna ändringarna innebär bland annat justeringar kring bestämmelser om ränta, borgensåtagande och andra åtaganden från moderbolag, negativa åtaganden från närstående samt erhållande av säkerhet för skyldigheter under Obligationsvillkoren.

Tiden för att rösta i det skriftliga förfarandet har löpt ut och Bolaget kan meddela att en erforderlig majoritet av obligationsinnehavarna har godkänt ändringarna. Avtal avseende de godkända ändringarna kommer att ingås och träda ikraft under dagen. De ändrade Obligationsvillkoren kommer därefter att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida. 

14 december 2017

För mer information, vänligen kontakta: Navid Rostam Khesal, Styrelseledamot och verkställande direktör för Bolaget, +46 (0) 72 745 61 38,
[email protected] 

Detta pressmeddelande skickades för offentliggörande klockan 08.00 CET den 14 december 2017.


Om Uppfinnaren

Prenumerera

Få löpande information från Uppfinnaren via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nasdaq First North Bond Market Kortnamn UPPF-01 ISIN-kod SE0007278262