Pressmeddelanden

REG MAR
Meltron tecknar avsiktsförklaring om samgående med finskt LED-bolag säkrar kortsiktig finansiering Meltron AB (publ) ("Meltron") har tecknat en avsiktsförklaring (Letter of Intent) med ett finskt LED-bolaget ("Bolaget¨) med avsikt att slå samman de två bolagen och därmed skapa...
REG MAR
Meltrons halvårsrapport för 2022-07-01-2022-12-31 +---------------------------+ | Finansiella highlights | | (koncern) | +---------------------------+ | -Nettoförsäljningen | | ökade till 2,4 MSEK (1,4)...
REG
Meltron AB genomför riktad emission för kvittning av lån Meltron AB (publ) ("Meltron" eller "Bolaget") genomför idag en riktad emission om ca 32 milj aktier för att kvitta lån om ca 1,1 MSEK, vilket minskar Bolagets skuldsättning. Bola...
REG MAR
Meltron AB receives approximately SEK 11.3 million in cash after completed rights issue This press release may not be published or distributed, neither directly nor indirectly, in or to the USA, Canada, Australia, Hongkong, Japan, New Zealand, South Korea, Switzerla...
REG MAR
Meltron AB tillförs ca 11,3 MSEK kontant efter genomförd företrädesemission Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkteller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, S...
Meltron får en ny distributör i Sverige Meltron kan idag presentera Let it Light som ny distributör i Sverige.
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Video

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2022-2023 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
Årsredovisning ÅRSREDOVISNING
Årsstämma ÅRSSTÄMMA

Om Meltron

Webbplats
www.meltron.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Meltron via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MLTR ISIN-kod SE0017936834

IR-Kontakt

Göran Lundgren Ordförande [email protected] +46 70 467 4040