REG

Torslanda Property Investment uppdaterar kalendarium och övergår till IFRS samt kvartalsrapportering

Torslanda Property Investment AB ("TPI") ändrar datum för publicering av Bokslutskommuniké 2019 till den 6 februari 2020. I samband med bokslutskommunikén kommer TPI att övergå till International Financial Reporting Standards (IFRS) och kvartalsvis rapportering. Kvartalsrapporten för det första kvartalet 2020 kommer att publiceras den 22 april 2020.

Kalendarium

· Bokslutskommuniké 2019 - 6 februari 2020

· Kvartalsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2020 - 22 april 2020

· Årsstämma - 14 maj 2020 (oförändrat datum)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Rickardsson, VD

Telefon: +46 70 228 60 28, e-mail: [email protected]

alternativt se bolagets hemsida: http://www.torslandapropertyinvestment.com

Aktierna i Torslanda Property Investment AB (publ) handlas på Nasdaq Stockholm First North Growth Market med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser, [email protected], Tel: +46 8 545 271 00.


Om Torslanda Property Investment

Torslanda Property Investments fokuserar på att äga och förvalta kommersiella fastigheter i Sverige. Fokus ligger främst på kontorsfastigheter med starka kassaflöden i och kring stora och mellanstora städer.

Webbplats
www.torslandapropertyinvestment.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Torslanda Property Investment via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat

IR-Kontakt

Stefan Berg VD