Torslanda Property Investment publicerar informationsunderlag inför beslut på extra bolagsstämma

Torslanda Property Investment AB (publ) ("TPI") publicerar härmed styrelsens fullständiga förslag till beslut på extra bolagsstämma den 22 augusti 2019. Stämman har bland annat att besluta om förvärvet av en fastighetsportfölj belägen i direkt anslutning till TPI:s befintliga fastighet, offentliggjort via pressmeddelande den 10 juli. Kallelse till extra stämma den 22 augusti 2019 publicerades den 11 juli 2019.

Följande dokument bifogas detta pressmeddelande varigenom de offentliggörs:

  • Informationsbroschyr till Torslanda Property Investment AB:s aktieägare inför beslut på extra bolagsstämma den 22 augusti 2019, innehållande styrelsens yttrande och redogörelse för förvärvet enligt AMN 2019:25.
  • Styrelsens redogörelse för förslag till vinstutdelning.
  • Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 Kap 4 och 6 §§ Aktiebolagslagen om förslag till utdelning.
  • Fullmaktsformulär.

Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på bolagets hemsida: www.torslandapropertyinvestment.se

Stockholm den 8 augusti 2019

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Mattias Rickardsson, vd
Telefon: 070-228 60 28
E-post: [email protected]
alternativt se bolagets hemsida: www.torslandapropertyinvestment.se

Torslandas aktier handlas på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser, [email protected] +46 8 545 271 00.


Om Torslanda Property Investment

Torslanda Property Investments fokuserar på att äga och förvalta kommersiella fastigheter i Sverige. Fokus ligger främst på kontorsfastigheter med starka kassaflöden i och kring stora och mellanstora städer.

Webbplats
www.torslandapropertyinvestment.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Torslanda Property Investment via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat

IR-Kontakt

Stefan Berg VD