REGMAR

Torslanda Property Investment AB (publ) förvärvar kontorsfastighet i Nacka för 60 miljoner kronor

Torslanda Property Investment AB ("TPI") har idag avtalat om förvärv av Nacka Sicklaön 145:16. Transaktionen genomförs som ett bolagsförvärv med ett underliggande fastighetsvärde om 60 miljoner kronor. Förvärvet finansieras med befintlig likviditet.

Fastigheten är belägen i Järla Sjöstad i Nacka och är bebyggd med kontorslokaler i tre plan med en uthyrningsbar area om 1 400 kvadratmeter. Fastigheten är fullt uthyrd. Hyresintäkterna uppgår till 3,6 miljoner kronor per år. Hyresavtalens genomsnittliga löptid uppgår till 8 år. Tillträde kommer att ske den 1 april 2021.

TPI grundades ursprungligen som ett enfastighetsbolag. Under 2019 förvärvades fastigheter i Torslanda och bolaget meddelade en ny strategisk inriktning syftandes till att bredda fastighetsportföljen. Förvärvet av Nacka Sicklaön 145:16 är det andra förvärvet i enlighet med den nya strategin.

Fastigheten förvärvas från Serafim Fastigheter AB. Colliers International AB har varit TPIs rådgivare.

Kommentar av Stefan Berg, verkställande direktör i Torslanda Property Investment:

- Fastigheten kallas för "Pumphuset" då den ursprungligen uppfördes av De Laval för att testa pumpar med vattnet från Järlasjön. Industriarvet med tegelfasader, ljusinsläpp från stora fönster, högt i tak och mycket karaktär är väl bevarat. Fastigheten har ett utmärkt läge med närhet till spårbunden trafik och på sikt även tunnelbana. Fastigheten är fullt uthyrd på långa hyresavtal och passar utmärkt in i strategin att förvärva bra kontorsfastigheter med starka kassaflöden intill spårbunden trafik. Det är vårt andra förvärv i år efter förvärvet av Kansliet 1 i Solna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Berg, VD

Telefon: +46 737 08 82 19,

E-mail: [email protected]

alternativt se bolagets hemsida: http://www.torslandapropertyinvestment.com

Aktierna i Torslanda Property Investment AB (publ) handlas på Nasdaq Stockholm First North Growth Market med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser, [email protected], Tel: +46 8 545 271 00.

Informationen är sådan som Torslanda Property Investment AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 29 december 2020 kl. 23:25 CEST


Om Torslanda Property Investment

Torslanda Property Investments fokuserar på att äga och förvalta kommersiella fastigheter i Sverige. Fokus ligger främst på kontorsfastigheter med starka kassaflöden i och kring stora och mellanstora städer.

Webbplats
www.torslandapropertyinvestment.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Torslanda Property Investment via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat

IR-Kontakt

Stefan Berg VD