Torslanda Property Investment Halvårsrapport 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2015

  • Hyresintäkterna uppgick till 24 797 186 kr
  • Förvaltningsresultat uppgick till 15 115 927 kr
  • Resultat efter skatt uppgick till 7 555 092 kr
  • Resultat per aktie uppgick till 3,53 kr

Bolaget bildades i december 2014 varför historiska jämförelsetal för perioden saknas.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

  • På extra stämma den 15 januari beslutades om att entlediga den gamla styrelsen och välja ny styrelse. Den nya styrelsen består av Pontus Kågerman (ordförande), David Bergendahl och Stefan Davidson.
  • Den 26 januari 2015 godkändes bolaget för listning på Nasdaq First North och första handelsdag blev den 29 januari.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Med avstämningsdag den 15 juli delade bolaget ut 2 kronor per aktie.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Bokslutskommuniké 2015: 3 mars 2016
Årsstämma 2016: 10 maj 2016
Halvårsrapport 2016: 23 augusti 2016

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 14 augusti 2015

För ytterligare information, kontakta:
Caesar Åfors, VD
Torslanda Property Investment AB (publ)
Tel: 070-662 48 48

Om Torslanda Property Investment
Handelsinformation
Kortnamn på First North: TORSAB
Certified Adviser: Wildeco
Likviditetsgarant: Erik Penser Bankaktiebolag
ISIN-kod: SE0006503975


Om Torslanda Property Investment

Torslanda Property Investments fokuserar på att äga och förvalta kommersiella fastigheter i Sverige. Fokus ligger främst på kontorsfastigheter med starka kassaflöden i och kring stora och mellanstora städer.

Webbplats
www.torslandapropertyinvestment.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Torslanda Property Investment via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat

IR-Kontakt

Stefan Berg VD