Torslanda Property Investment Bokslutskommuniké 2017

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2017 

  • Hyresintäkterna uppgick till 50 417 777 kr (49 942 960)
  • Driftsöverskottet uppgick till 42 780 635 kr (43 127 240) 
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 32 890 765 kr (33 197 868)
  • Periodens resultat uppgick till 17 591 117 kr (17 839 270)
  • Resultat per aktie uppgick till 8,22 kr (8,34)

REDOGÖRELSE FÖR HALVÅRET 1 JULI- 31 DECEMBER 2017

  • Hyresintäkterna uppgick till 25 199 449 kr (25 129 684)
  • Driftsöverskottet uppgick till 21 204 464 kr (21 670 550)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 16 303 368 kr (16 622 465)
  • Periodens resultat uppgick till 8 273 118 kr (9 142 097)
  • Resultat per aktie uppgick till 3,87 kr (4,27)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Med avstämningsdag den 16 januari, 18 april, 17 juli och 16 oktober 2017 delade bolaget ut 2 kronor per aktie och tillfälle.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

2018-01-01 tillträdde Mattias Rickardsson som VD för bolaget på konsultbasis genom ett avtal med Lidan konsult AB, samtidigt avgick Caesar Åfors som VD för bolaget. Med avstämningsdag 15/1 2018 delade bolaget ut 2 kr per aktie.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

Årsstämma 2018: 9 maj 2018
Halvårsrapport 2018: 22 augusti 2018
Årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 publiceras vecka 13 och kommer finnas tillgänglig på bolagets hemsida.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 1 mars 2018

Torslanda Property Investment AB (publ)

Pontus Kågerman
Styrelseordförande

Stefan Davidson
Styrelseledamot

David Bergendahl
Styrelseledamot

Mattias Ricardsson
VD

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Mattias Rickardsson, vd
Telefon: 070-228 60 28
E-post: [email protected]
alternativt se bolagets hemsida: www.torslandapropertyinvestment.se.

Denna information är sådan information som Torslanda Property Investment är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande.

Torslandas aktier handlas på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser.


Om Torslanda Property Investment

Torslanda Property Investments fokuserar på att äga och förvalta kommersiella fastigheter i Sverige. Fokus ligger främst på kontorsfastigheter med starka kassaflöden i och kring stora och mellanstora städer.

Webbplats
www.torslandapropertyinvestment.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Torslanda Property Investment via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat

IR-Kontakt

Stefan Berg VD